Obchod so ženami na Balkáne

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CVO, človek v ohrození

 

Pašovanie žien alebo obchod so ženami a dievčatami za účelom nútenej prostitúcie začal prekvitať ako výnosný zdroj príjmov v Kosove a v Bosne a Hercegovine po príchode mierových vojsk do týchto oblastí po skončení ozbrojených konfliktov. Príslušníci medzinárodných mierových zložiek a medzinárodných organizácií, ktorí na Balkáne pôsobia, patria totiž medzi najsolventnejších zákazníkov vykričaných miest. Režisérka sa v snahe vyhnúť sa klasickej schéme obeť – páchateľ vo filme koncentruje na výpovede zúčastnených osôb založených na princípe „Čo o tom môžem povedať?”

Film sa zaoberá otázkou, ako sa môžu ozbrojené jednotky a medzinárodné organizácie pokúsiť vyriešiť problém, za ktorý sú sami čiastočne zodpovedné.

  • Problém: obchod so ženami za účelom núteného sexuálneho vykorisťovania.
  • Spoluzodpovední za problém: vojenské jednotky OSN a NATO a medzinárodné organizácie Organizácia spojených národov, Medzinárodná organizácia pre utečencov a ďalšie
  • Miesta vyskytovania sa problému: Moldavsko (jedna z krajín, z ktorej pochádzajú zneužité ženy), Bosna a Kosovo(krajiny, kde k zneužívaniu dochádza a kde treba hľadať nápravu)

Karin Jurschicková skúmala spojenie medzi prítomnosťou medzinárodných organizácií a mierových síl a rozmáhajúcim sa obchodom so ženami a sexom v Bosne a Kosove. Predstavitelia OSN len neochotne po veľmi dlhom čase priznali určitú zodpovednosť za problém, ktorý súvisí najmä s tým, že ich zamestnanci sú klientmi týchto žien. Výzva na riešenie problému bola vyslaná priamo zvnútra OSN, avšak americký policajný dôstojník bol poslaný domov po tom, čo upozornil na tento problém svojich nadriadených.

Predstavitelia OSN neskôr vytvorili špeciálny tím, ktorý mal preskúmať situáciu v podozrivých verejných domoch. Vymenovanie novinárky, predtým veľmi kritickej k fungovaniu OSN, na čelo vyšetrovacieho tímu vyznieva skôr ako snaha o politické než o skutočné riešenie problému. Hlavne keď táto snaha postihuje omnoho viac prostitútky, teda bezbranné obete obchodu so ženami, ako ich klientov.


Film Mierotvorcovia v nevestinci bude premietaný na festivale Jeden svet, ktorého usporiadateľom je občianske združenie Človek v ohrození. Portál EurActiv je jedným z mediálnych partnerov festivalu.