OECD predstavuje moderné školské a univerzitné budovy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

vzdelávanie, OECD

 

Správne riešené budovy s flexibilnými pracovnými priestormi, dobrými sociálnymi priestormi a ľahký prístup tiež zvyšujú aktívne zapojenie samosprávy, podnikov i občianskych aktivít do života vzdelávacieho zariadenia. Vyplýva to z ďalšieho vydania Príručky ukážkových vzdelávacích zariadení, ktorú vydáva už tretí krát vydáva OECD.

Príručku vydáva Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rámci svojho Programu vzdelávacích budov. Nájdete v nej 65 moderných alebo renovovaných priestorov spolu s fotografiami, plánmi a opismi. Príručka prináša štúdie rôznych prípadov z dokopy 20 krajín: Argentíny, Austrálie, Belgicka, Fínska, Francúzska, Islandu, Írska, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Maďarska, Nového Zélandu, Portugalska, Rakúska, Singapúru, Spojených štátov, Švajčiarska, Talianska, Turecka, Veľkej Británie. Budovy, o ktorých štúdie pojednávajú pokrývajú všetky stupne vzdelávania, dokonca vrátane predškolských zariadení. Štúdie okrem iného hodnotia ako dizajn, využívanie a manažment infraštruktúry vyhovuje potrebám študentov, učiteľov, rodičov a okolitému spoločenstvu; ako dizajn zariadenia napĺňa princíp flexibility; nakoľko boli využité ekologické materiály; ako je zabezpečená bezpečnosť užívateľov zariadenia a ako sú využité alternatívne spôsoby financovania, ako napríklad verejno-súkromné partnerstvá.


Ak máte záujem o bližšie informácie o obsahu, kliknite sem.