“Pohľady na vzdelávanie”

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Tohtoročné vydanie správy “Pohľady na vzdelávanie” (Education at a Glance 2003) sa sústreďuje na kvalitu výsledkov vzdelávania a na politické páky, ktoré tieto výsledky ovplyvňujú. Zahŕňa tiež komparatívny obraz výsledkov študentov v čítaní, matematike a vedeckej gramotnosti, ako aj postojov študentov, ich angažovanosi a stratégií učenia.

Správa ďalej porovnáva výsledky študentov tesne pred začatím a tesne pred skončením povinnej školskej dochádzky, ktorá rozširuje vedomosti a zručnosti v dôležitých predmetných oblastiach, ako aj vzory stratégií učenia a angažovania vo výučbe. Skúma aj otázku rovnosti v poskytovaní a výsledkoch vzdelávania, v dimenziách ako sú rod, vek, socio-ekonomické pozadie, typ inštitúcie, či oblasť vzdelávania.

Správa zahŕňa aj informácie o podmienkach vzdelávania, ktoré umožňujú lepšie pochopenie niektorých determinantov úspešného vzdelávania. Táto informácia rozpracováva otázku integrácie informačných a komunikačných technológií do vzdelávacieho procesu ako aj otázku kvalifikácie učiteľov, ich pracovné podmienky a ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú ponuku a dopyt učiteľov.


Celú správu si môžete prečítať na internetovej stránke OECD.