Pokus o univerzálne zdravotné poistenie v USA nevychádza

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

health policy institute, zdravotníctvo, zdravie, hpi

V októbrovom čísle časopisu Into Balance Health Policy Institute si analytici vzali na mušku reformu zdravotného systému v USA a  zmeny v zdravotnom poistení  SRN.

USA, Turecko a Mexiko sú jediné tri štáty OECD, ktoré nepoznajú univerzálne zdravotné poistenie.  Poistenie je založené na tzv. dobrovoľnom poistení, keď obyvatelia majú možnosť si zakúpiť poistku s rôznym stupňom pokrytia, niekedy i s čiastočnou podporou zamestnávateľa. Systém poskytuje starostlivosť pre seniorov, chudobných (najmä deti), pacientov na dialýze, invalidov, ako aj vojnových veteránov prostredníctvom federálnych a štátnych programov financovaných  z daní: Medicare, Medicaid či Veterans Administration.

V USA je asi 14,8% obyvateľov (9,8% detí do 18 rokov) z rôznych príčin nepoistená. Časť tejto populácie sa na jednej strane nekvalifikujú pre programy pre najchudobnejších obyvateľov, ale súčasne nie schopní alebo ochotní platiť vysoké poplatky za zdravotné poistenie, ktoré je pomerne drahé a jeho cena z roka na rok stúpa. Z týchto dôvodov sa stáva univerzálne zdravotné poistenie politickým programom amerických politikov, čoho príkladom sú blížiace sa prezidentské voľby v novembri 2008.

V histórii USA bolo niekoľko pokusov zaviesť univerzálny systém poistenia. Najnovším a najzaujímavejším je program amerického štátu Massechussets. V marce 2006 bolo v štáte nepoistených asi 497 900 obyv. (10,3% obyvateľov). Nemocnice musia poskytnúť urgentnú starostlivosť každému bez ohľadu na poistenie, a preto mnoho nepoistených riešilo situáciu tak, že namiesto lekára primárnej starostlivosti využívali centrálny príjem, čo rýchlo vyčerpalo špeciálny fond na to určený.

Podstatou programu je, že každý občan je povinný byť poistený na základe individuálnej zodpovednosti, t.j. každý sám je zodpovedný za zakúpenie zdravotné poistenia. Súčasťou plánu je, že štát ponúkol ako pomoc vládne granty pre zabezpečenie poistenia pre soc.-ekonomicky najslabšiu časť populácie.

Od 1. júla 2007 je základné zdravotné poistenie v štáte Massechusets povinné pre všetkých občanov a obsahuje minimálny štandard – základný balík, v ktorom je preventívna starostlivosť, primárna a špecializovaná ambulantnú starostlivosť, akútna medicína, nemocničná starostlivosť, psychiatrickú starostlivosť a lieky.

Program stanovuje maximálne deductible (typ spoluúčasti –čiastka, ktorú poistenec musí zaplatiť z vlastných zdrojov, kým začne jeho poisťovňa platiť). Ročné maximum bolo určené na 2000 dolárov pre jednotlivca a 4 000 USD na rodinu. Limit na celkové doplatky (5 000 USD jednotlivec, 10 000 USD rodina). Limity platia len na sieť, ktoré určuje poisťovňa. V prípad nepoistenia sa hrozia občanom štátu Massechusets finančné sankcie.

Zároveň v analýze jej autori vysvetľujú aj systém zapojených zdravotných programov. Za posledných tri rok rokov sa pokúsili zaviesť univerzálne zdravotné poistenie aspoň tri štáty USA. Ale ani jeden z nich neuspel. Kontrola má prebiehať cez systém finančných sankcií pre nepoistených prostredníctvom odpočtov na daňovom priznaní. Systém však pozná už aj výnimky. Posledné výsledky z výskumu Úradu pre sčítanie ľudu hovoria v neprospech reformy.