Politický Islam a Európa

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Robert Springborg v analýze „Politický Islam a Európa – pohľad stredomorských štátov a Turecka“ tvrdí, že sociálna, politická a ekonomická moc umiernených islamistických hnutí na Blízkom východe a v Strednej Afrike za obdobie poslednej generácie narástla.

Otázka, ako vychádzať s Islamom odmietajúcim násilie, akceptujúcim demokraciu a prekonávajúcim svoju opozíciu v prieskumoch verejnej mienky, sa preto stala centrom záujmu nielen súčasných mocenských elít na Blízkom Východe, ale aj zahraničných aktérov ako sú USA alebo EÚ.

Autor povzbudzuje EÚ, aby si vyjasnila svoju vlastnú politiku voči spomenutým regiónom a k tamojším moslimským demokratom. V správe sa píše, že „súčasná absencia politiky EÚ v tomto smere vedie umiernených islamistických vodcov v lepšom prípade k zvedavosti, čo to EÚ je, v tom horšom prípade k nedôvere voči nej.“

Paralelne v druhom dokumente „Politický Islam v Turecku,“ ktorého autormi sú Senem Aydin a Ruşen Çakir, sa tvrdí, že Turecko sa odlišuje od analyzovaných arabských krajín nielen vo vízii členstva v EÚ, ale rovnako tiež v skutočnosti, že od roku 2002 je vo vláde umiernená strana, ktorá je islamisticky širšie orientovaná. Akokoľvek, narastajúca miera nedôvery k Európe ako dôsledok uvedomia si diskriminácie a dvojitého štandardu EÚ je začiatkom zmrákania sa nad pozitívnym vnímaním v strane. Klesajúca podpora v Turecku pre vstup do EÚ a fakt, že euroskepticizmus prichádza z ľavého aj pravého spektra, napovedá, že otázka udržateľnosti pro-európskeho kurzu môže byť do budúcnosti diskutabilná.


Informácie o analýze „Politický Islam a Európa – pohľad stredomorských štátov a Turecka“ v anglickom jazyku získate na tejto linke.

Informácie o analýze „Politický Islam v Turecku“ v anglickom jazyku získate na tejto linke.