Poľsko a Česká republika: Obhajcovia rozširovania EÚ?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Predlžovanie tohto negatívneho trendu môže ohroziť stabilitu krajín, ktoré ašpirujú na členstvo v EÚ (Západný Balkán, Turecko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina), keďže vidina prijatia je jedným z hlavných pilierov stability v týchto štátoch.

Na druhej strane, ak berieme do úvahy snahu EÚ stať sa globálnym hráčom, "upratať si pred vlastným prahom" zostáva jednou z jej hlavných výziev. Z tohto dôvodu by sa znovuobnovenie rozširovacieho procesu malo stať prioritou EÚ.

Hlavný zámer štúdie "Poľsko a Česká republika: Obhajcovia rozširovania EÚ?" je preskúmať súčasné výzvy, nástrahy, ale aj príležitosti, ktorým rozširovanie čelí z pohľadu Českej republiky, EÚ, krajín Východného partnerstva (Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina), Poľska, Turecka a Západného Balkánu.

Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.