Rozvoj môže pred ničivým vplyvom zločinu ochrániť len právny štát

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V októbri 2013 sa záchranári v oblasti saharskej púšte, blízko hranice medzi Nigériou a Alžírskom, stali svedkami desivej scény.

V okruhu 12 míľ ležali telá 92 ľudí, väčšinou žien a detí. Všetci zomreli od smädu, pri tom, ako sa pokúšali uniknúť pred spaľujúcim slnkom. Táto skupina migrantov cestovala v dvoch kamiónoch – prvý sa rozbil a druhý pokazil.    

Migranti uviazli uprostred ničoho. Po piatich dňoch čakania sa skupina pustila do hľadania vody. Prežilo len 21 ľudí, ktorým sa podarilo priblížiť k mestám na alžírskej strane hranice.     

Smrť týchto migrantov ilustruje hrozný fakt o našom svete. Zločin vysáva životnú silu zo zraniteľných a nestabilných krajín a týmto spôsobom zároveň podkopáva úsilie celého sveta vymaniť miliardy ľudí z chudoby.   

Na území pod Saharou sú oblasti zamorené kriminálnikmi, ktorí vykorisťujú migrantov snažiacich sa dostať do Európy. Ženy, deti a muži, ktorých túžba dostať sa do inej krajiny je taká silná, že sú pripravení prejsť cez rozsiahlu púšť vyznačujúcu sa teplotnými rekordmi.     

Tento príbeh však nenájdeme len v severnej Afrike. V súčasnosti prebieha na celom svete najväčšia vlna migrácie od druhej svetovej vojny. Ľudia podnikajú riskantné cesty na loďkách po búrlivom mori, cez zradné cesty alebo vzduchom. A zomierajú pri tom vo veľkom počte.    

Dôvodov týchto tragédií je mnoho. Niektorí sa zúfalo snažia odviesť svoje rodiny preč od brutálneho konfliktu a nebezpečenstva, ďalších ženie ekonomická situácia. Migranti potom padnú do rúk zločineckých sietí a sú kruto využití.  

Rozmáhajúca sa korupcia živí tieto a ďalšie zločiny a zároveň bráni toku finančných prostriedkov z verejného sektora, čím sa deťom nedostáva cenné vzdelanie a tak potrebná zdravotná starostlivosť. Odhaduje sa, že z rozvojových krajín vo forme korupcie odteká približne 20 až 40 miliárd USD verejných zdrojov.      

Prospechárska väzba medzi zločincami a teroristami, čo nie je nič nové, sa vytvára aj medzi obchodníkmi s drogami a obchodníkmi s ilegálnym tovarom. 

Lesná kriminalita predstavuje až 30 percent celosvetového obchodu s drevom. Obchod s ilegálnym drevom z juhovýchodnej Ázie do Európskej únie a ďalších častí Ázie mal v roku 2010 hodnotu asi 3,5 miliardy USD. Neregulovaný obchod s uhlím taktiež vyústil do straty príjmov afrických krajín približne v hodnote 1,9 miliardy USD.        

Kriminalita týkajúca sa voľne žijúcich druhov predstavuje obrovské náklady a len v samotnej východnej Ázii a Pacifiku má hodnotu približne 2,5 miliardy USD. Poškodzovanie voľne žijúcich druhov, v dôsledku čoho sa mnohé druhy ocitajú na pokraji vyhynutia, ničí turizmus. Obchodovanie s prírodnými zdrojmi je kontinuálnym vykrádaním rozvojových krajín.    

Nadnárodný organizovaný zločin má ročne hodnotu 870 miliárd USD a prebieha vo viacerých formách. Jeho násilná forma ničí komunity. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) narátal 437 000 vrážd za rok 2012 na celom svete. K mnohým z týchto úmrtí dochádza v rozvojových krajinách, kde strata živiteľa môže mať nenapraviteľný dopad na budúcnosť rodiny.    

Pohľady na zločin sa však našťastie menia. Pripúšťa sa čoraz väčšia súvislosť medzi kriminalitou a rozvojom. Krajiny taktiež akceptujú, že rozvoj je možné ochrániť ak existuje právny štát, sú dodržiavané základné ľudské práva, existuje silný ale spravodlivý systém spravodlivosti a nulová tolerancia voči korupcii.     

Na to, aby sme zvrátili trend zločinu, je potrebné urobiť ešte veľa práce. Ak má právny štát dostať rozvoj z pazúrov zločinu, presadzovanie zákona sa potom musí sústrediť na opatrenia proti praniu špinavých peňazí. Je potrebná väčšia spolupráca, aby sa zabezpečilo, že informácie sa zdieľajú, a že funguje spoločná cezhraničná spolupráca.    

Medzinárodné spoločenstvo v súčasnosti čelí obrovským výzvam v oblasti konfliktov, bezpečnosti a mieru. Hľadá zhodu na novej rozvojovej agende, ktorá zmení životy miliardám ľudí.     

Vo všetkých týchto veľmi vítaných aktivitách vidím obrovskú príležitosť podporiť reformu trestnej spravodlivosti a posilniť právny štát – najmä v oblasti spravodlivosti, dôstojnosti a rovnosti. Je to pre svet príležitosť dostať právny štát, prevenciu kriminality a trestnú spravodlivosť na popredné miesta v rámci priorít práce OSN.     

Ak sa to podarí, trvalo udržateľnému rozvoju sa dostane ochrany, akú voči zničujúcemu vplyvu kriminality potrebuje.

V Dauhe sa 12. – 19.apríla konal 13. Kongres OSN o prevencii kriminality a trestnej spravodlivosti, najväčšie stretnutie rôznych tvorcov a vykonávateľov politík v oblasti prevencie kriminality a trestnej spravodlivosti. Koná sa pred septembrovým Summitom o trvalo udržateľnom rozvoji, kedy sa svet dohodne na novej rozvojovej agende.       

Zločin spôsobuje trápenie a smrť. Nemôžeme dovoliť, aby niečo prekazilo naše plány v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Spolu s UNODC som odhodlaný využiť 13. Kongres o kriminalite ako prvý krok nielen na zlepšenie reakcie na trestnú spravodlivosť, ale aj na posun smerom k lepšej kvalite života pre každého.    

Jurij Fedotov, výkonný riaditeľ, Úrad OSN pre drogy a kriminalitu