Privilegované partnerstvo pre Turecko: Ani privilegované, ani partnerstvo

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Pravica vyhrala voľby do Európskeho parlamentu a jeden z jej kľúčových odkazov v kampani bol, že EÚ by mala odstúpiť od svojho sľubu prijať Turecko v EÚ“, tvrdí Pope. „Namiesto toho ponúkajú víziu privilegovaného partnerstva“.

"Ani nemecká, ani francúzska vláda nešpecifikovali v žiadnom dokumente, ako by malo toto privilegované partnerstvo nahradiť už existujúce asociované partnerstvo Turecka“, kritizuje autor.

„Jediná teoretická štúdia ss datuje do roku 2004“, pričom myslí na dokument, ktorého autorom je  Karl-Theodor zu Guttenberg, súčasný nemecký minister hospodárstva.

„Zu Guttenbergov plán by rozšíril existujúcu colnú úniu do oblastí, ktoré sú výhodné pre EÚ (poľnohospodárstvo a služby), zatiaľ čo Turecko by zostalo o väčšine inštitúcií EÚ len pozorovateľom“, približuje tento scenár Pope.  

"Turecko by bolo integrované do európskych mechanizmov obrannej, bezpečnostnej a zahraničnej politiky, s možným plným členstvom v relevantných rozhodovacích orgánoch. To je síce pokrok oproti súčasnej situácii, ale nie je to mimoriadne štedré, ak si uvedomíme, že Turecko pomáha v obrane Európy už 57 rokov ako plnoprávny člen NATO“, zdôrazňuje.

„No je tu aj druhá strana privilegovaného partnerstva. Európske štáty sa zaviazali, že prístupový proces bude viesť k plnému členstvo ak a keď budú splnené kritériá. Stiahnuť tento záväzok kvôli vnútornej politike vysiela správu, že Európe sa nedá veriť“.

"Turecké rokovania o pripojení sa k únii sú dobré pre Turkov a sú dobré pre Európanov ako dlhodobých strategických a ekonomických partnerov“, zdôrazňuje Pope. Neschopnosť Turecka udržať reformný krok od roku 2005 ukazuje, že potrebuje cieľ plného členstva ako „lokomotívu vo svojom transformačnom procese“.