Rastúci vplyv Turecka na Blízkom východe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

europe´s world

Vďaka diplomatickým úspechom je Turecko „stále vplyvnejšie“ v regióne Blízkeho východu. Ankare sa napríklad podarilo ukončiť „boj medzi frakciami v Libanone“, či „sprostredkovať začatie priamych rokovaní medzi Sýriou a Izraelom“ o izraelsko-palestínskom konflikte. Autor tiež chváli turecké diplomatické snahy o uvoľnenie napätia v „jadrovom konflikte medzi Iránom a západom“.

Rast vplyvu Ankary na Blízkom východe je podľa autora výsledok „rastúceho nedostatku legitimity USA a nedostatku vplyvu EÚ“. Krajina tak bola „schopná posilniť ako svoje regionálne zväzky, tak postavenie v transatlantickom spoločenstve, aby hrala dôležitejšiu úlohu vo vzťahu k južným susedom“.

Autor sa však zamýšľa, či sa to nedialo „na úkor európskych ambícií“. Je očividné, že „pri takom množstve diplomatickej a politickej energie a krajiny zameranom a regionálne otázky sa zdá, že na podporu ambície členstva v EÚ ostáva málo priestoru“.

Podľa autora je však rastúci vplyv na Blízkom východe aj „bezpečným spôsobom ako zvýšiť svoju hodnotu pre EÚ“ a tým podporiť snahy o členstvo. Podmienkou toho však je, aby „Európa mala kapacitu a ochotu benefitovať z toho, čo jej Turecko ponúka“.

„Stratégia sa vyplatí len v tom prípade, ak bude EÚ schopná posilniť vlastné kapacity jednotného postupu v zahraničnej politike.“


Plné znenie analýzy nájdete na tejto linke.