Rozhodovanie o hraniciach Európy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Existuje francúzska doktrína pre rozširovanie EÚ? Existuje, a nie jedna. V skutočnosti ich je tak veľa, že nie je jednoduché ich sledovať. Niektoré nedávne príklady odrážajú neistotu či dokonca staré rozpory. Prezident Francúzskej republiky Jacques Chirac oddávna podporuje rozšírenie EÚ o Turecko. Jeho hlavným argumentom je, že Turecko je sekulárnym štátom, v tomto ohľade často porovnávaným s Francúzskom. Skutočnosť, že v Ankare sa k moci dostala umiernená islamistická strana, jeho postoj nezmenila. Naopak, posilnila jeho presvedčenie, že Turecko môže slúžiť ako model pre ďalšie krajiny s väčšinovou moslimskou populáciou. Verí, že EÚ by mala ísť príkladom integrácie moslimských spoločenstiev do demokratických štruktúr.

Francúzsky prezident však musí vziať do úvahy, že väčšina francúzskej verejnosti je nepriateľsky naladená voči vstupu Turecka. Chirac sa neúspešne pokúsil stlmiť diskusiu o Turecku počas búrlivej kampane pred neúspešným referendom o Európskej ústave. Prisľúbil, že do textu francúzskej ústavy bude zahrnuté ustanovenie o povinnom schvaľovaní každého ďalšieho rozšírenia referendom, a tak sa aj stalo. To sa však netýka vstupu Bulharska, Rumunska či Chorvátska, ktoré už nastúpili na cestu integrácie. Táto pozícia, vnímaná ako pro-turecká, spôsobila odcudzenie Chiraca jeho a vlastnej strany.


Celý text analýzy v anglickom jazyku nájdete tu. Analýza bola uverejnená na portáli The Analyst – Central East European Review.