Spoločné hodnoty, spoločné výzvy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

eac, fpvmv

 

1 Máme spoločné hodnoty?

Transatlantický vzťah od svojich počiatkov, ktoré niektorí vidia už v rozhodnutí prezidenta Spojených štátov Woodrow Wilsona vstúpiť na bojisko 1. svetovej vojny, prechádzal mnohými turbulenciami. Uvedomenie si množstva a zložitosti faktorov, ktoré ovplyvňujú zahraničnú politiku jednotlivých štátov, zohľadňujúc aj počet účastníkov transatlantickej väzby, tento fakt napokon nerobí až taký prekvapivý. Nestabilita a dynamický vývoj dnešného bezpečnostného prostredia, komplikovanosť tohto vzťahu ešte znásobujú.

Po skončení studenovojnového konfliktu sa pri sledovaní, z pohľadu súčasníka, častých euroamerických nezhôd zdá, akoby už Európanov a ich severoamerických priateľov spoza Atlantiku viac rozdeľovalo než spájalo. Z času na čas podaktorí aj zvyknú zapochybovať o udržateľnosti transatlantického vzťahu v 21. storočí.

Cieľom tejto analýzy nie je rozobrať opodstatnenosť transatlantického vzťahu v jeho komplexnosti. Má ambíciu dotknúť sa, i keď nie v ich úplnosti, dvoch základných dimenzií tohto vzťahu a to hodnotovej a záujmovej (otázka spoločných širšie chápaných výziev). Spoločným hodnotám je vyhradený priestor najmä v prvej časti a na záver, spoločným záujmom a stratégii je venovaná druhá, rozsiahlejšia časť tejto analýzy. I toto je však príliš náročná úloha, preto priznávam, že tento príspevok je pokusom prostredníctvom analýzy týchto dimenzií zodpovedať, resp. jedným z krokov na ceste k zodpovedaniu otázky – existujú dôvody pre uchovanie transatlantického partnerstva?


Ďalšie analýzy nájdete na stránkach Euroatlantického centra