Transatlantická skupina pre boj za slobodu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

eac, fpvmv

 

„Rozširovanie slobody v celom svete“ – ako to povedal v inauguračnom prejave George W. Bush – má potenciál zmeniť dynamiku v transatlantických vzťahoch tým, že postaví Európanov do nechcenej pozície. Je nemožné nesúhlasiť s tým, že šírenie slobody je želateľným cieľom. Bush mal pravdu, keď vo svojom prejave o stave únie povedal, že „ak celé regióny sveta zostávajú v beznádeji a vyrastajú v hneve, budú vytvárať podklady pre teror, a tento teror bude zasahovať Ameriku a iné slobodné národy po celé desaťročia“.

Autor je riaditeľom francúzskeho Centra o Spojených štátoch na Francúzskom inštitúte pre medzinárodné vzťahy


Príspevok bol uverejnený na stránkach konferencie GLOBSEC organizovanej Euroatlantickým centrom, Slovenskou atlantickou komisiou a NATO PDD, 27.-28. októbra 2005 v Bratislave.

Plný text príspevku (v anglickom jazyku) nájdete na stránkach GLOBSEC