Transatlantické vzťahy – bezpečnostné hrozby

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Na nasledujúcich riadkoch sa pokúsim načrtnúť postoje vybraných krajín EÚ (plus Poľska a Slovenska) a Spojených štátov amerických ku globálnym výzvam transatlantických vzťahov, ako aj prístupom týchto aktérov k bezpečnostným hrozbám. Je zaujímavé sledovať, ako sú tieto prístupy podmienené alebo ovplyvnené verejnou mienkou – a do akej miery sa rozchádzajú, či zhodujú oficiálna politika jednotlivých krajín a verejná mienka. Keďže zámerom je načrtnúť aj transatlantickú dimenziu pohľadov na dnešný svet, zakomponujem do tohto príspevku aj určité časti z bezpečnostných stratégií – či už návrh stratégie EÚ, alebo národnú bezpečnostnú stratégiu Spojených štátov amerických. Príspevok sa opiera o výskum verejnej mienky Transatlantic Trends 2003, ktorý sa uskutočnil v júni 2003 vo Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku a Spojených štátoch amerických a sekundárnu analýzu výskumov verejnej mienky na Slovensku publikovanú v pracovnom zošite USA a transatlantická spolupráca v názoroch politických strán, občanov a médií na Slovensku, ktorý vydal Inštitút pre verejné otázky v roku 2003.


Tu môžete nájsť celý text komentáru (vo formáte pdf)

Autor pôsobí v Inštitúte pre verejné otázky

Komentár bol uverejnený v dvojmesačníku Listy SFPA, október-december 2003