TTIP: Ľudia majú právo vedieť, čo sa vyjednáva

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nedávne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (ESD) (EurActiv.com: TTIP document could be made public after EU court ruling) v prípade iniciovanom holandskou europoslankyňou Sophie in‘t Veld, prináša nádej v otázke transparentnosti ďalších kôl rokovaní. Všetky dokumenty vzťahujúce sa k dohodám o voľnom obchode by sa tak mali zverejňovať.

Prípad bol vznesený proti Rade ministrov v otázke prístupu k legislatívnym stanoviskám k transferom bankových údajov do USA. Táto otázka je relevantná aj v prípade TTIP, pretože spadá do problematiky vonkajších vzťahov. Podľa súdu nie je možné uprieť prístup k dokumentom verejnosti, a preto by sa mali požiadavky transparentnosti uplatniť aj v kontexte negociácií o medzinárodnom obchode.

V prípade TTIP sa Európska komisia opakovane vyjadrila, že hlavným cieľom vyjednávaní je dosiahnuť regulačnú súdržnosť odstránením netarifných bariér obchodu. Vyjadrila sa tiež, že tajnosť je nevyhnutná, keďže sa jedná o otázku medzinárodných vzťahov. Zdá sa však, že súčasné vyjednávania nemajú veľa spoločného s tradičnými obchodnými záležitosťami, ale skôr so štandardmi a reguláciami aplikovanými v USA a EÚ.

Transparentnosť pri vyjednávaní týchto dohôd je kľúčová a v niektorých prípadoch aj právne nevyhnutná, keďže ovplyvní takmer každý aspekt ľudského života. Občania sú však držaní v nevedomí. Občianska spoločnosť sa spolieha na to, čo vypustí vláda alebo priemysel k tomu, čo sa deje za zavretými dverami, a kto riadi vyjednávania.

Po tom ako si Friends of the Earth Europe vyžiadala prístup k dokumentom, sa ukázalo, že v priebehu rokovaní získali k rozhodovaniu v Európskej komisii privilegovaný prístup mocné priemyselné záujmové skupiny.

Generálne riaditeľstvo Komisie (DG Trade), kde sa vyjednávania vedú, viedlo neuveriteľných 113 (74 %)  z celkových 154 zasadaní s priemyselnými lobistickými skupinami a len 13% (19 stretnutí) malo s verejnými záujmovými skupinami.

Medzi častými návštevníkmi DG Trade sú kľúčoví zástancovia dohody – ako napríklad Transatlantic Business Council alebo BusinessEurope, alebo lobistické združenie chemického priemyslu CEFIC. Všetci sú advokátmi trvalej regulačnej spolupráce medzi EÚ a USA. Je to presne to, čoho sa obávajú skupiny občianskej spoločnosti. Boja sa, že to posilní dominanciu priemyslu na vytváraní politiky na oboch stranách Atlantiku, a oslabí základné zdravotné, environmentálne a spotrebiteľské záruky.

Dokument publikovaný vo Washington Post (bližšie v článku TTIP: Únia tlačí na USA kvôli exportu ropy a plynu) odhalil nebezpečné smerovanie vyjednávaní o TTIP v prípade energetiky a surovín. Energetická politika USA by sa môže zmeniť v záujme vyššieho exportu ropy a plynu. To udrží EÚ závislou na importe fosílnych palív a odstráni regulácie, ktoré chránia občanov od klimatických zmien.

Tieto ťažko nadobudnuté dokumenty však neodstraňujú obavy občianskej spoločnosti  a takisto len málo reprezentujú verejný záujem. Aj povaha zverejnenia daných dokumentov len zosmiešňuje tvrdenia Komisie o transparentnosti.

Friends of the Earth Europe, spolu s ďalšími 250 organizáciami občianskej spoločnosti po celom svete, opakovane vyzýva Komisiu, aby otvorila negociačný proces obchodnej dohody medzi EÚ a USA verejnej kontrole. Týka sa to zverejnenia negociačného mandátu, všetkých dokumentov predložených úniou a negociačných textov. Zatiaľ je to však  bez odozvy.

Štandardný legislatívny proces v EÚ je podrobený verejnej kontrole vo všetkých úrovniach procesu. ESD svojím nedávnym rozhodnutím stanovil, že požiadavky transparentnosti sa budú vzťahovať aj na medzinárodné obchodné negociácie. Ľudia majú právo vedieť, čo sa vyjednáva v ich mene, a tiež byť spravodlivo reprezentovaní v tomto procese.