Udelenie štatútu trhového hospodárstva Číne je skôr o politike ako o ekonomike

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Čína, štatút trhovej ekonomiky, summit

Záber z júlového summitu v Pekingu. FOTO-TASR/AP (Ng Han Guan)

Čína začína sa v posledných rokoch zaujímať postavenie jednej z popredných svetových mocností. Časy, keď bola práve Čína najhlasnejším hovorcom rozvojových krajín, sú preč. Teraz Čínska ľudová republika predstavuje vo svete zásadnú ekonomickú, ale aj vojenskú silu.

S hospodárskym rastom a predovšetkým s medzinárodným obchodom súvisí snaha Číny o zmenu štatútu na trhovú ekonomiku, vysvetľuje dublinský Inštitút pre medzinárodné a európske záležitosti v analýze Štatút trhovej ekonomiky pre Čínu: Politická otázka.  

Politický ťah a politické gesto

V tomto prípade sa jedná o zmenu štatútu ekonomiky v súvislosti s členstvom vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO).

Ide teda skôr o politický ťah než o významný ukazovateľ toho, ako má daná krajina rozvinuté trhové hospodárstvo, čo môže byť v prípade Číny problematické. Na druhej strane to tiež znamená, že ide o politické gesto zo strany krajín WTO.

Medzi jednotlivými krajinami EÚ však panuje určitý nesúlad v tom, či Pekingu daný štatút udeliť alebo nie.

Ceny, ktorým sa nedá vyrovnať

Tento nesúlad čiastočne vyplýva z obáv o domáce oceliarstvo zo strany niektorých členov EÚ ako napríklad Francúzsko alebo Taliansko.

Práve oceľ predstavuje čínsky vývozný artikel, ktorému sa ten európsky – aspoň, čo sa týka ceny – nemôže vyrovnať.

Čínsky vývoz však ohrozuje aj ďalšie odvetvia. Medzi produkty potenciálne nebezpečné pre vnútorný trh EÚ patria chemikálie a keramika.

Nejasné pristúpenie k WTO

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim problematiku udelenia štatútu trhovej ekonomiky je nejasnosť v chápaní podmienky čínskeho pristúpenia k WTO, ktorá mala zabrániť zaplavovaniu ostatných členských štátov výrobkami s dotovanými cenami.

To má trvať do 11. decembra 2016 a čínski zástupcovia vnímajú podmienku tak, že po tomto dátume bude ich ekonomika automaticky uznaná za trhovú a už zmienená antidumpingová ochrana prestane platiť.

Hlasy z EÚ to však nevidia tak jednoznačne a ďalej predkladajú návrhy, ktoré počítajú s pokračovaním rokovaní.

Záujem na dobrých vzťahoch

EÚ je jedným z najväčších obchodných partnerov Číny a tá v záujme dobrých vzťahov určite uprednostní vyjednávanie o ďalšej ekonomickej spolupráci.

Nejedná sa však o jednosmerný vzťah.

Čína prejavuje svoju vôľu uskutočniť významné investície v krajinách EÚ. Tie ich vítajú a aj preto musí Únia tiež hrať svoju kartu veľmi opatrne.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.