Výkonnosť a schopnosť skladať účty: vlády treba donútiť pracovať

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vlády vždy dávajú nahlas najavo svoje úsilie dosiahnuť sľubované výsledky, ale volanie po zvýšení efektívnosti a výkonnosti verejnej správy je v členských krajinách OECD v posledných dvoch desaťročiach obzvlášť hlasné a naliehavé. Dôvodov, prečo je to tak, je veľa: úsilie znížiť verejné výdavky, naopak rast potrebných financií na zdravotníctvo či vzdelávanie, očakávanie lepšie kvality verejných služieb, no a časť voličov zároveň odmieta platiť vyššie dane. Vlády vo viacerých členských krajinách OECD sa teda usilujú odpovedať na tieto požiadavky stanovením konkrétnych cieľov, zlepšovaním manažmentu verejných záležitostí a porovnávaním výdavkov s tým, čo sa za ne podarilo dosiahnuť. Nový Zéland bol medzi prvými štátmi, ktoré začali rozpočtovanie orientovať na základe stanovených cieľov a dosiahnutých výsledkov. V 90. rokoch ho nasledovali Kanada, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Švédsko a V. Británia. Neskôr sa pridávali Spojené štáty, potom Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko, nedávno tento proces začalo pilotne spúšťať aj Turecko.


Komplentnú analýzu nájdete tu.