Zatajovanie elektronických platieb: hrozba daňovým príjmom

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Správa popisuje funkcie predajných systémov a špecifické rizikové oblasti pre správu daní. Detailne odhaľuje zistené techniky zatajovania elektronických platieb, predovšetkým „Phantomware“ a „Zappers“ a ukazuje, ako môžu daňoví audítori a vyšetrovatelia takéto metódy odhaliť.

Správa tiež posudzuje niekoľko stratégií, ktorými rôzne krajiny reagujú na zatajovanie elektronických platieb, a poukazuje na dobré príklady. Na ich základe dáva krajinám viacero odporúčaní pre postup v tejto dôležitej rizikovej oblasti.

Správu môžete získať v PDF verzii v anglickom jazyku na tejto linke.