Zraniteľné Poľsko uprostred raketovej diplomacie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Stratfor je globálna spravodajská spoločnosť so sídlom v Texase, ktorá poskytuje geopolitické analýzy.

"Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 21. marca bolo druhou výročnou schôdzou diskusnej a pracovnej skupiny, zloženej zo zástupcov ministerstiev zahraničných vecí Ruska, Nemecka a Poľska. Prvá sa konala v máji 2011. Rusko tlačilo na spustenie takejto spolupráce, ako protiváhy "Weimarskému trojuholníka", ktorý je zložený z Francúzska, Poľska a Nemecka.

Rusko sa momentálne prebúdza. Moskva dúfa, že sa jej podarí získať výhodu nad krízou zmietaným kontinentom a obnoviť kontrolu v strednej a východnej Európe. Aktivita NATO je tam na úrovni, na akej bola koncom studenej vojny. Prekážkou pre Moskvu je však implementácia systému americkej raketovej obrany (BMD) v stredoeurópskych krajinách, ktoré vníma ako strategickú hrozbu.

Kremeľ stále bojuje proti BMD. Moskva zvyšuje napätie re-aktiváciou raketovej obrany S-400 v Kaliningrade a hrozí, že tam do konca roka rozmiestni rakety Iskander.

Snaha Moskvy získať prevahu v rokovaniach ohľadne BMD nad Washingtonom stavia Poľsko pred strategickú hrozbu, že bude mať ruské rakety krátkeho dosahu umiestnené pozdĺž svojej severnej hranice. Znovuzvolený ruský prezident Vladimir Putin a jeho asertívna rétorika v predvolebnej kampani však poľské obavy nezmiernila.Manévrovací priestor Varšavy je ale obmedzený.

Postoj USA ohľadom BMD vyvolal agresívnejšiu rétoriku Ruska a Poľsku tak ostáva málo realistických možností, ako by mohlo zabezpečiť národnú bezpečnosť. Narušená bezpečnostná  stabilita nie je pre Varšavu novinkou – už dlho vedeli, že Rusko sa vracia k moci, že NATO v strednej Európe slabne, a že EÚ má dosť práce s ekonomickou krízou, čo ju znemožňuje ako bezpečnostného garanta.

V snahe riešiť tieto obavy o bezpečnosť chcelo Poľsko sformovať regionálnu strategickú a vojenskú spoluprácu v rámci väčších európskych štruktúr a NATO. Vytvorenie Vyšehradskej spolupráce pod hlavičkou Európskej bezpečnostnej a obrannej spolupráce bolo jednou z týchto snáh. Poľsko sa tiež snaží zriadiť väčšiu bezpečnostnú spoluprácu v Baltickom regióne, hlavne s Litvou, s ktorou sa nedávno dohodli na koordinácii pozícií pri plánovaní raketovej obrany NATO v Európe.

Tieto plány sa však ešte len rodia a doteraz neboli veľmi efektívne. Poľsko je v tejto sfére limitované snahou o udržiavanie rovnováhy s Ruskom. Varšava koncentruje väčšinu svojej diplomacie na západe – ktorý je aj napriek kríze zdrojom ekonomickej prosperity Poľska – a v hľadaní väčšej role v rámci meniacej sa architektúry EÚ. Koncom roka 2011 sa minister zahraničných vecí Radoław Sikorski vyjadril, že kolaps EÚ by vnímal ako existenčnú hrozbu pre Poľsko a dokonca apeloval na zväčšenie vplyvu Nemecka v rámci EÚ.

Stratfor očakáva, že nedávna vojenská aktivita v Kaliningrade pripomenie Poľsku jeho nedostatok bezpečnostných možností pokiaľ ide o Rusko. Konkrétna reakcia zo strany Varšavy sa neočakáva, no boj s ruskou hrozbou sa určite posunie do čela poľskej zahraničnej politiky. Poľsko zvýši intenzitu formovania regionálnych strategických a vojenských protiváh a bude sa angažovať v štruktúrach NATO a EÚ, aj keď z krátkodobého hľadiska to asi zaistiť bezpečnosť pred Ruskom nepomôže."