Enel a Huaneng Group podpísali Memorandum o porozumení

Komerčný obsah

Rím, Peking, 15. október 2013 – Skupina Enel podpísala v Pekingu Memorandum o porozumení s energetickou spoločnosťou China Huaneng Group (CHNG), ktorého cieľom je posilnenie spolupráce v oblastiach:

  • čistých technológií využitia uhlia, ako sú technológie čistenia dymových plynov, zvyšovanie efektívnosti a výkonu elektrární, znižovania environmentálnej stopy uhoľných elektrární a
  • obnoviteľných energií a distribuovanej výroby.

Memorandum podpísané pánom Liviom Vidom, generálnym riaditeľom divízie Enel E&R, a pánom Hu Jianmin, viceprezidentom CHNG, je výsledkom spoločného úsilia divízií inžinieringu, výskumu, inovácií a uhlíkovej stratégie spoločností Enel a CHNG. Rámec spoločného úsilia tvorí prebiehajúci program spolupráce medzi spoločnosťou Enel, čínskym ministerstvom vedy a techniky a talianskym ministerstvom pre životné prostredie, pôdu a more.  Program, spustený v roku 2008, sa zameriava na podporu environmentálne udržateľných technológií v oblasti výroby energie.  Dnešné memorandum nadväzuje na podpis predchádzajúceho memoranda o porozumení medzi spoločnosťou Enel a Inštitútom CHNG pre výskum čistej energie, ktoré odštartovalo spoluprácu medzi skupinami na výskume čistého využitia uhlia, energie z obnoviteľných zdrojov a distribuovanej výroby. 

Príspevok spoločnosti Enel v rámci dnešného memoranda bude súvisieť najmä s nasledujúcimi oblasťami expertízy: čistenie dymových plynov, zachytávanie a skladovanie uhlíka, pilotný projekt analýzy distribuovanej výroby elektriny v mestských oblastiach pomocou inovatívnych technológií ústretových voči životnému prostrediu, výroba obnoviteľnej energie a implementácia regulačného rámca s cieľom podporiť možné pilotné programy obchodovania s emisiami v Číne.

Dnes podpísané memorandum o porozumení vytvára podmienky pre prínosnú priemyselnú spoluprácu medzi dvoma poprednými energetickými spoločnosťami na pilotných projektoch zameraných na pokročilé technológie využívané na centralizovanú a distribuovanú výrobu energie. ENEL a CHNG už niekoľko rokov spolupracujú pri zavádzaní najmodernejších technologických riešení do ekologickej výroby energie. Prostredníctvom podpory konkrétnych iniciatív zameraných na zvýšenie efektívnosti a environmentálnej výkonnosti existujúcich elektrární a spoločnej prípravy energetických projektov aj mimo územia Číny, dláždi dnešné  memorandum cestu vzájomnej plodnej spolupráci.

O spoločnosti Enel

Enel je najväčšou energetickou spoločnosťou v Taliansku a druhou najväčšou spoločnosťou v Európe z hľadiska inštalovaného výkonu. Je popredným integrovaným hráčom na trhoch s elektrinou a plynom v Európe a Latinskej Amerike. Pôsobí v 40 krajinách na 4 kontinentoch, kde kontroluje výrobu viac než 98 GW čistého inštalovaného výkonu a vyrába, predáva a cez siete v dĺžke 1,9 milióna kilometrov privádza elektrinu a plyn 61 miliónom zákazníkov.

O spoločnosti CHNG

China Huaneng Group Corporation je jednou z piatich najväčších štátnych energetických spoločností v Číne, kontrolovaných Štátnou radou Čínskej ľudovej republiky. Huaneng sa zaoberá investíciami, výstavbou, prevádzkovaním a manažmentom výroby elektrickej energie, ako aj výrobou a predajom elektriny. Skupina disponuje inštalovaným výkonom viac než 138 GW. Huaneng kladie veľký dôraz na výskum, vývoj a aplikáciu pokročilých technológií v oblasti čistej a obnoviteľnej energie, vrátane čistých technológií využitia uhlia, technológie zachytávania CO2 a iných environmentálnych technológií. Snahou o zvyšovanie efektívnosti svojich elektrární a ďalších ukazovateľov sa radí medzi špičku v odvetví energetiky.