Enel podpísal dve 20-ročné zmluvy na dodávku skvapalneného zemného plynu z USA

Komerčný obsah

Obe zmluvy boli podpísané so spoločnosťou Corpus Christi Liquefaction, dcérskou spoločnosťou Cheniere.

Vďaka týmto zmluvám Enel zvýšil diverzifikáciu a flexibilitu svojho portfólia dodávok plynu na nadchádzajúce roky.

Na základe prvej zmluvy uzatvorenej minulý týždeň, Cheniere dodá spoločnosti Enel takmer 2 miliardy m3 plynu za rok. Toto palivo Enel použije na pokrytie dopytu na Pyrenejskom poloostrove. Druhá zmluva poskytne spoločnosti Enel ďalšiu 1 miliardu m3 pre dodávky na taliansky trh.

Obidve zmluvy boli uzatvorené na obdobie 20 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších 10 rokov. Zmluvy nadobudnú účinnosť od dátumu prvej dodávky, ktorá sa očakáva v roku 2018.

Plyn bude dodávaný v skvapalnenej forme v súlade s podmienkami FOB, čo predstavuje flexibilitu dodávok, z terminálu Corpus Christi, ktorý Cheniere Energy buduje v zátoke Quinta Bay na texaskom pobreží. Jedná sa o oblasť, ktorá je dobre prepojená s hlavnou plynovou infraštruktúrou krajiny. Palivo sa tu naloží na tankery LNG skupiny Enel a bude prepravované do splyňovacích zariadení skupiny. Kapacita terminálu je do troch LNG vlakov s celkovou kapacitou 13,5 miliónov ton ročne (približne 18 miliárd m3 plynu).