Slovensko sa bude uchádzať o členstvo v dvoch hlavných orgánoch OSN

Krátka správa.

Záujem o členstvo v Bezpečnostnej rade a v Hospodárskej a sociálnej rade chce delegácia, na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, predstaviť už na najbližšom valnom zhromaždení OSN. To odštartuje 14. septembra.

Vláda na svojom dnešnom (25. augusta) zasadnutí schválila účasť slovenskej delegácie na 76. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. To začína 14. septembra, pričom všeobecná rozprava na vysokej úrovni začne o týždeň neskôr, 21. septembra.

Súčasťou schváleného usmernenia o tom, ako by mala delegácia postupovať, sú aj informácie o snahách Slovenska aktívnejšie vystupovať na medzinárodnom poli. Podľa neho sa krajina plánuje uchádzať o členstvo v dvoch hlavných orgánoch OSN, v Bezpečnostnej rade (BR OSN) a v Hospodárskej a sociálnej rade (ECOSOC).

O pôsobenie v BR OSN má Slovensko záujem na obdobie rokov 2028 až 2029, pričom voľba prebehne v roku 2027. Skúsenosť s pôsobením v rade už má, a to z rokov 2006 až 2007.

Do ECOSOC kandiduje Slovensko na roky 2023 až 2025. Voľby sa budú konať už v júli budúceho roka.

Aktívne sú aj kandidatúry na členstvo v Riadiacej rade Svetovej zdravotníckej organizácie na roky 2022 až 2025, v Medzivládnom výbore na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na roky 2022 až 2026. Rovnako vo Výkonnej rade UNESCO na roky 2023 až 2027 a vo Výkonnej rade UNDP/UNFPA/UNOPS na roky 2023 až 2025.