Čína v hľadáčiku stredoeurópskych politikov: Jednotlivo sú krajiny V4 v rokovaniach s Pekingom príliš slabé

Oficiálna politika aj verejná mienka o Číne sa v krajinách Vyšehradu značne odlišuje. Najväčším potenciálom pre štvoricu je podľa analytikov pevné zakotvenie v európskej zahraničnej politike, nakoľko ako väčší celok môžu lepšie ovplyvniť ďalšie vyjednávania s Čínou.

Najbližšie politické a ekonomické vzťahy s Čínou má z krajín Európskej únie v praxi najmä Nemecko, Spojené kráľovstvo a Francúzsko. No hoci krajiny ako Česko či Maďarsko podali Číne istú politickú podporu, tá podľa analytikov v skutočnosti nikdy nezasiahla do ekonomických oblastí.

Najväčšou výzvou pre Čínu ostáva, že ju väčšinu západnej civilizácie vníma ako nedemokratickú krajinu, čo spôsobuje najmä jej ideológia antiimperialistického nacionalizmu.