Konflikty v krajinách OBSE: Dajú sa za zamrznuté spory rozmraziť?

Hoci mierové procesy v šiestich regiónoch krajín OBSE boli zmrazené, konflikty samé osebe pre miestne obyvateľstvo „zamrznuté“ určite nie sú.

K štyrom sporom spred roka 2014 v Abcházsku, Južnom Osetsku, Podnestersku a Náhornom Karabachu sa len nedávno pridali aj konflikty na Kryme a na Donbase. Vzhľadom na neistý právny štatút týchto území má medzinárodné spoločenstvo, vrátane Európskej únie, veľmi obmedzené možnosti priameho zapojenia sa do ich riešenia. Účasť Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v  sprostredkovateľských snahách pri ich vyriešení je preto zásadná.

Slovensko spolu s medzinárodným spoločenstvom vedie úsilie o zásadnú angažovanosť. Cieľom je prekonať súčasné zanedbávanie zamrznutých konfliktov.

Motto slovenského predsedníctva v OBSE, ktoré sa začalo 1. januára 2019, znie: „Pre ľudí, dialóg a stabilitu“. Tromi kľúčovými prioritami sú prevencia, mediácia a zmierňovanie konfliktov, so zameraním na ľudí, ktorých sa týkajú.

Diskusia s odborníkmi skúmala a hodnotila procesy a nástroje, ktorými sa snažia krajiny OBSE a slovenské predsedníctvo v tejto organizácii vyriešiť zamrznuté konflikty v regióne.