Bulharsko vydalo ďalšie zlaté pasy ruským bankárom

Krátka správa.

Poprední ruskí bankári získali od bulharských úradov tzv. zlaté pasy a spolu s nimi aj možnosť voľného pohybu po EÚ.

Napriek tomu, že ruskí bankári v Bulharsku nevlastnia žiadne nehnuteľnosti ani spoločnosti, bulharské úrady im udelili zlaté pasy. Podľa investigatívneho portálu Bird.org, ktorý informáciu priniesol, tak museli ruskí štátni príslušníci zrejme nakúpiť vládne cenné papiere alebo zložiť vysokú zálohu na účte bulharskej banky. Jedine tak si totiž môžu zlaté pasy podľa bulharských zákonov vyslúžiť.

Bulharská praktika je častým terčom kritiky zo strany európskych inštitúcií aj členských štátov. V krajine funguje od roku 2013, žiadne reálne investície však nepriniesla. Nová vláda pritom sľubuje, že s vydávaním zlatých pasov skoncuje v nasledujúcich týždňoch. „Priepustku do EÚ“ teraz vlastní 97 cudzincov, 40 percent z nich sú podľa informácií portálu EURACTIV Rusi.

Viac v texte EURACTIV.com.