Prerozdeľovanie utečencov sa v EÚ zrýchlilo, V4 nezobrala nikoho

relokácie kvóty

Dimitris Avramopulos. Foto: TASR / AP /Virginia Mayo

„Pri pohľade na výsledky, ktoré sme dosiahli je jasná jedna vec: relokácie fungujú, pokiaľ k tomu existuje politická vôľa,“ povedal komisár EÚ pre otázky migrácie Dimitris Avramopoulos.

„Teraz potrebujeme napnúť sily, aby sme dosiahli spoločný cieľ rekolovať do septembra výraznú väčšinu žiadateľov o azyl, ktorí sa nachádzajú v Grécku a Taliansku a sú na to spôsobilí.“

Európska komisia apeluje, aby sa teraz posilnili najmä relokácie z Talianska, kam v súčasnosti prichádza najviac ľudí.

V4 nerobí nič

Komisia zároveň podniká právne kroky voči Českej republike, Maďarsku a Poľsku, ktoré si svoje povinnosti neplnia vôbec. Slovensko prijalo zatiaľ 16 ľudí, oproti poslednej správe sa na tomto čísle nič nezmenilo.

Slovensko a Maďarsko podali na rozhodnutie o relokáciách žalobu na Súdny dvor EÚ. Práve dnes generálny advokát Súdneho dvora sudcom odporučil, aby žalobu zamietli.

https://euractiv.sk/clanky/spravodlivost-a-vnutro/slovenska-zaloba-na-utecenecke-kvoty-dostala-na-sude-prvu-ranu/

Európska komisia upozorňuje, že právny záväzok relokovať utečencov sa 26. septembra 2017 nekončí, kedy uplynie lehota, na ktorú boli tzv. dočasné kvóty prijímané kvóty.

„Rozhodnutie Rady o relokácii sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré do Grécka alebo Talianska dorazia do 26. septembra 2017 a spôsobilí žiadatelia musia byť aj potom relokovaní v primeranej lehote,“ uvádza Komisia.

Na relokáciu stále čaká 4800 ľudí v Grécku. Ich počet podľa Komisie pravdepodobne narastie na 6800. Taliansko musí ešte do programu relokácií zaregistrovať tých, ktorí prišli v roku 2016 a prvej polovici 2017.

Niektoré členské štáty si už svoje povinnosti podľa kvót splnili alebo takmer splnili. Malta išla vyššie ako jej ukladala kvóta, Lotyšsko je blízko a Nórsko, ktoré je súčasťou Schenegu sa do relokácií zapojilo dobrovoľne.

Švédsko, ktoré začalo neskôr plní už 60 % kvóty, Španielsko navýšilo svoje prísľuby a Nemecko ohlásilo zvýšené tempo relokácií.