Euroscola 2007: vyhral Pezinok

Róbert Hajšel

Rokovanie v cudzom jazyku si vyskúšajú aj slovenskí stredoškoláci, ktorých školy sa zapojili do programu Euroscola  2007. Projekty, ktoré boli hodnotené  poslalo 56 stredných škôl. Tridsať študentov z prvej osmičky a 25 študentov zo školy, ktorá sa umiestnila na deviatom mieste sa stretne so svojimi rovesníkmi v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu ako ozajstní poslanci. Pracovné dni Euroscola sa konajú od roku 1989 a zúčastňuje sa na nich každý rok okolo  10 000 mladých ľudí z Európy.

Počas vyhlasovania výsledkov EurActiv položil niekoľko otázok riaditeľovi Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Róbertovi Hajšelovi.

  • O čom je program EUROSCOLA 2007 a kto ho zastrešuje?

Program Euroscola financuje Európsky parlament. Jeho cieľom je oboznámiť mladých ľudí s fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie a umožniť im vymeniť si názory na zaujímavé témy a podnietiť ich k učeniu sa jazykov. Víťazným školám podľa ich vzdialenosti od sídla EP paušálne uhrádza cestovné a ubytovacie náklady pre 30 žiakov danej školy.

  • Ktoré „eurotémy“ najviac zaujímali stredoškolákov v aktuálnom ročníku?

Témy mali širokospektrálny záber. Školy sa v projektoch, ktorých súčasťou boli rôzne besedy a workshopy venovali otázkam ľudských práv, študijným pobytom, ale aj náročnejším veciam, ako je riešenie sociálnej exklúzie. Žiakov zaujímala tiež problematika rómskej menšiny, zlepšovaniu životného prostredia a  infraštruktúry krajiny s pomocou eurofondov.

  • Rôzni sa záujem žiakov o EÚ medzi slovenskými regiónmi?

Záujem je vo všetkých regiónoch približne rovnaký a to odzrkadľoval aj počet zaslaných prihlášok. Ani pri hodnotení sa neuplatňoval žiaden regionálny kľúč a vo víťaznej deviatke sú zastúpené školy zo západného, stredného i východného Slovenska.

  • Ktorá škola najviac zaujala hodnotiteľov a prišla s najlepším projektom?

Súťažné projekty hodnotili štvorčlenné komisie a po sčítaní bodov sa víťazom stalo Gymnázium v Pezinku.