Lesley Wilson: Bez autonómie nie je možné modernizovať univerzity

Lesley Wilson (EUA)

Krátka správa

Lesley Wilson, generálna tajomníčka EUA, v rozhovore pre EurActiv.com uvádza: „Ak by ste nám dali autonómiu v manažovaní vlastných fondov, stali by sme sa za ne zodpovednými. Ak nemôžeme rozhodnúť, akým spôsobom využijeme svoje peniaze, nikdy nebudeme schopní meniť sa, modernizovať sa a rozvíjať naše vlastné ciele.“

EUA zastáva názor, že poskytnutie autonómie univerzitám je kľúčové: „Toto je jedna z otázok ku ktorej sa neustále rôznymi cestami vraciame späť.“ Iným dôležitým problémom je financovanie – asociácia by rada videla univerzity, ktoré sú oprávnené hľadať svoje finančné príjmy vo viacerých, na sebe nezávislých zdrojoch, čo nie je momentálne možné  v mnohých štátoch EÚ-27.

Podľa Wilson, zvýšená autonómia je aj odpoveďou na fragmentáciu európskeho systému. Argumentuje, že ak by mali univerzity silnejšiu vnútornú samosprávu, boli by smerom dovnútra viac integrované. Možnosti prijímať vlastné rozhodnutia a rozvíjať svoje stratégie by viedli k stále viac žiadanej diverzifikácii univerzít, ktoré by tak mohli mať potom každá vlastné vedecké poslanie.

Vyššia miera autonómie by rovnako mohla posilniť obchodného ducha univerzít a transfer poznatkov. V konečnom dôsledku by tak mohli univerzity prilákať pozornosť súkromných zdrojov.

S ohľadom na Bolonský proces, ktorého cieľom je do roku 2010 ustanoviť Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania, Wilsonová tvrdí, že štruktúra a základné nástroje vytvárania takého priestoru už boli definované, ale „stále je ešte potrebné toho veľa spraviť, aby to fungovalo správne.“

Ďalšia pravidelná Bolonská ministerská konferencia sa uskutoční v máji 2007 v Londýne. Bolonské konferencie sa konajú pravidelne dva razy za rok.


Text celého rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.