Penny Sackett: Veda musí byť pre mladých „atraktívnejšou“

„Celý svet uznáva, že existuje potreba väčšieho počtu ľudí, ktorí sú vzdelaní v technických vedách a inžinierstve,“ hovorí profesorka Penny D. Sackett, hlavná poradkyňa austrálskej vlády pre otázky vedy a výskumu. V rozhovore pre EurActiv dopĺňa, že súčasné výzvy, medzi nimi najmä klimatické zmeny a energetická problematika, budú pre čoraz viac mladých ľudí inšpiráciou pre rozmýšľanie o štúdiu technickej vedy.

„Väčšina mladých ľudí chce žiť vo svete, kde môžu cítiť, že dokážu byť vplyvnými a odlišnými a ak je niečo, čo mladý človek pokladá vskutku za dôležité, musí to byť veda, ktorá bude jednou z najdôležitejších oblastí týchto dní,“ dopĺňa profesorka. Hovorí, že „schopnosť ovplyvniť svet okolo nich je pre mladých ľudí inšpiráciou“.

Austrália začala uplatňovať model, podľa ktorého spája technické vedy s inými oblasťami štúdia na univerzitách, čím sa zvyšuje atraktivita inžinierstva a technologického pokroku. V tomto kontexte predpokladá, že „budeme svedkami nových druhov pracovných príležitostí pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o vedu“. Pre ilustráciu, kombinovanie práva a technickej vedy označila za „veľmi hodnotnú kombináciu, ak hovoríme o schéme obchodovania s emisiami uhlíka“.

Ďalšou oblasťou, v ktorej si môže EÚ brať inšpiráciu z Austrálie, je podpora angažovania sa žien vo vede. Pre EurActiv povedala, že nielen ona sama a jej menovanie za hlavnú poradkyňu vlády pre vedu a výskum, ale aj skutočnosť, že ďalšie dve dominantné vedecké inštitúcie v krajine vedú ženy, je výsledkom hodným nasledovania. Hovorí: „Myslím, že pozorujeme obrat, s ktorým sú Austrálčania celkom spokojní. Som potešená a bola by som rada, ak by každý národ dokázal využiť svoj celý potenciál.“

Európska komisia odštartovala v posledných rokoch niekoľko iniciatív, ktorých cieľom je podporiť ženy, aby sa aktívnejšie zapájali do výskumu. V súčasnosti sa ženy podieľajú 56 percentami na počte absolventov univerzít. Na druhej strane, na počte absolventov s inžinierskym titulom sa podieľajú len štvrtinou. Ich podiel klesá ešte viac, pokiaľ ide o voľbu výskumníka ako kariérneho povolania. Inými slovami, znamená to, že v európskom výskume sa na najvyšších pozíciach nachádza len niekoľko žien. Pre ilustráciu, v radoch profesorov na plný úväzok je len 14 percent ženského pohlavia.


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.