Poliglotti4.eu – Viacjazyčné observatórium už budúci rok

O čom je projekt Poliglotti4.eu?

Projekt vychádza z práce a výsledkov platformy občianskej spoločnosti na propagáciu viacjazyčnosti v Európe, ktorú ustanovila Európska komisia. Platforma fungovala jeden rok a pre Komisiu vypracovala záverečný dokument.

Naša platforma spojila viacero predstaviteľov zo všetkých oblastí občianskej spoločnosti a neformálneho vzdelania: prekladanie, tlmočenie, výroba titulkov, médiá, výuka jazykov, sociálna súdržnosť a sociálne služby, migranti, jazyky menšín, plánovanie jazykových politík a pod. Boli sme poverení vytvoriť dokument, ktorý by pomohol Európskej komisii s novou smernicou, ktorá vyjde zo spolupráce s členskými krajinami.

Správa obsahuje veľa dodatkov a príkladov najlepších postupov a práve sa dokončila. V závere správy bolo odporúčanie pokračovať v práci na platforme.

Myšlienkou bolo, aby z dokumentu vznikol projekt – a takto Poliglotti4.eu začal. Vzali sme niektoré nápady, ktoré vznikli v kontexte platformy a spravili sme z toho projekt. Je to projekt v kontexte Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie.

Hlavným výsledkom projektu bude interaktívna webstránka, ktorá bude zároveň aj online lingvistickou pozorovateľňou viacjazyčnosti. Bude sa snažiť zjednotiť rôzne druhy informácií, ktoré by mohli byť relevantné pre niekoho, kto sa zaujíma o stav viacjazyčnosti v Európe – nielen pre členov danej platformy, ale aj pre iné organizácie občianskej spoločnosti, ako aj pre učiteľov a pedagógov.

Našou ideou je preskúmať určité témy a prezentovať nástroje, ale aj diskutovať o problémoch spoločného záujmu a zahrnúť interaktívne elementy ako sú Facebook, Twitter a blogovanie. Budeme mať aj veľvyslancov pre viacjazyčnosť s video-svedectvami.

Čiže finálny projekt vášho projektu je webstránka?

Áno, to je náš hlavný produkt. Ale vydáme aj brožúry a budeme organizovať konferencie. A samozrejme aj veľa lobujeme a vytvárame siete, aby sme zvýšili vplyv projektu a šírili naše výsledky.

Čo presne bude na tejto webstránke?

Bude obsahovať audiovizuálne výpovede slávnych ľudí zo všetkých oblastí života – kultúry a biznisu, politiky, žurnalistiky – ktorí vysvetlia, prečo im ďalší jazyk pomohol v ich kariére a prečo potrebujú viacero jazykov v ich profesionálnom a osobnom živote. Tieto svedectvá budú taktiež vo viacerých jazykoch.

Dúfame, že budeme mať nejakú diskusiu na Facebooku, Twitteri a budeme chatovať s inými ľudmi – je to, samozrejme, otvorené pre všetkých.

Potom budeme mať výskum, ako výsledok dokumentu platformy občianskej spoločnosti. Máme skupinu výskumníkov, ktorí to robia cez dotazníky a telefonické rozhovory.

Odbory, ktoré výskum pokrýva sú učenie jazykov v rannom veku, celoživotné vzdelávanie a sociálne služby. Zámerom je uviesť zopár dobrých príkladov a ukázať najlepšie postupy, napríklad v nemocniciach či policajných staniciach, na registračných a imigračných úradoch, kde majú relatívne dobrú jazykovú politiku.

Je to hlavne kvôli tomu, že niektoré z týchto inštitúcií už majú vlastnú jazykovú politiku, čo znamená, že ak nehovoríte jazykom danej krajiny, stále máte šancu komunikovať – pretože to býva hlavný problém.

Každý z nás sa ocitol v cudzej krajine a nehovoril ich rečou – čiže my chceme vedieť, ako sa s tým v takých situáciách môžete vyrovnať – ste stratený alebo dá sa vyskúšať trochu angličtiny alebo sú zavedené konkrétne politiky a ľudia sú schopní komunikácie v iných jazykoch?

Napríklad v nemocnici alebo na polícii môže tento mechanizmus zachrániť život. A myslím, že sme stále ešte na začiatku všetkých týchto vecí a Komisia má záujem dozvedieť sa o dobrých príkladoch.

Ako definujete a vyberáte dobrý príklad?

Veľkou výhodou nášho projektu sú kontakty, ktoré máme. Je to preto, lebo naša skupina pozostáva z vedúcich organizácií a všetci majú kontakty vo svojich krajinách.

Takže ak sa nám podarí zaktivizovať všetkých týchto ľudí, aby nám pomohli a dali nám rady, dobré tipy a odporúčania, potom vlastne dokážeme kontaktovať veľké množstvo ľudí. Zámerom je mať veľký dopad a široký geografický dosah.

Vravíte, že zostrojíte akúsi online lingvistickú pozorovateľňu viacjazyčnosti. Čo vlastne slovo „observatórium“ v tomto kontexte znamená?

Je to len technické slovo – ale celé to je o prezentácii situácie ako takej a snahe poskytnúť súhrn rozdielnych aspektov a poskytnúť niekoľko príkladov dobrých postupov.

Na koho sa finálny produkt zameria?

Zameria sa na učiteľov, pedagógov, politických činiteľov, organizácie občianskej spoločnosti i širokú verejnosť.

Aké výhody z tohto projektu môžu mať učitelia?

Riešime vzdelávanie dospelých, celoživotné vzdelávanie i učenie jazykov v rannom veku. Ak pracujete v tomto odbore, predložíme niekoľko dobrých príkladov, kedy je napríklad vhodné začať s učením cudzieho jazyka a koľko rečí sa dá učiť zároveň. Taktiež ukážeme akú skúsenosť mali iní ľudia s rovnakou záležitosťou.

Zámerom je aj spojiť ľudí v diskusii – čiže ak poznáte dobrý príklad, môžete túto osobu alebo školu priamo skontaktovať.

Ako pokrývate oblasť sociálnych služieb?

Je to veľmi široké a zahŕňa to napríklad políciu, registračné a imigračné úrady, nemocnice, ako aj verejnú dopravu. Keď ste turistom, niektoré nedorozumenia môžu byť zábavné, ale môžu byť aj nebezpečné – napríklad ak sa stane nehoda alebo niečo podobné.

Je to veľká výzva. Teoreticky, v modernom a globalizovanom svete by to už všetko malo fungovať, ale nie je to tak. A čo by ste potom robili?

Je to veľmi pomalý proces a Komisia ako aj iné inštitúcie majú veľký záujem, pretože toto všetko budeme potrebovať, ak to má fungovať s údajne voľným pohybom ľudí, služieb, tovarov a pod.

Takže teoreticky je to všetko možné, ale potom prídeme k našim limitom dennej rutiny, pretože nám chýba jazyk.

Toto je dôvod, prečo sa snažíme vydávať mapovanie niektorých dobrých prekladov a viacjazyčných nástrojov, ktoré by vám mohli – aspoň do určitej miery – pomôcť prekladať jednoduché texty.

Týmto smerom sa uberá veľa nástrojov. Je tu Google Prekladač, ale takisto aj veľa iných vecí. A myslím si, že sa to stane stále viac bežnejším v najbližších rokoch – pravdepodobne to budeme všetci potrebovať. Je to veľký odbor a snažíme sa zistiť čo sa tam deje.

Na našej stránke budeme mať linky na referenčné príručky a slovníky, ale aj na informácie o udalostiach a konferenciách venovaných viacjazyčnosti. Taktiež budeme mať novinky a publikácie, knižnicu dokumentov a prezentácie výskumov a politických dokumentov. Má to byť celkom obsiahle.

Kedy plánujete ukončiť tento projekt?

Je to dvojročný projekt, čiže by sme sním mali byť hotoví koncom budúceho roka (2012). A dúfame, že webstránka bude funkčná po konci tohto leta.

Prispeje váš projekt aj k revízii stratégie EÚ pre viacjazyčnosť v roku 2012?

Zámerom nášho projektu je ovplyvniť nápady Komisie. Snáď bude mať nejaký dopad – ako dokázali aj dokumenty, ktoré sme dokončili v rámci platformy občianskej spoločnosti.

Ako si predstavuje, že váš projekt ovplyvní spomínanú revíziu? Ako by ste chceli tvarovať stratégiu EÚ pre viacjazyčnosť?

Predkladáme dobré príklady, ukazujeme pokrok a zvyšujeme povedomie. Už existujú ľudia, ktorí sú presvedčení o dôležitosti viacjazyčnosti. Ale je veľa aj takých, ktorí nevidia dôležitosť znalosti cudzích rečí a Komisia sa stále ešte snaží na tomto pracovať v podobe mnohých iniciatív – a my sa snažíme k tomu prispieť.

Môžeme sa stať dobrou referenciou pre ľudí, ktorí chcú zistiť, čo viacjazyčnosť vlastne je. V závere teda pomôžeme formovaniu stratégie spolu s členskými krajinami a s biznis platformou na podporu viacjazyčnosti.

Čiže vy propagujete obe – aj viacjazyčnosť ako politiku, ale aj nachádzanie nástrojov na riešenie komunikačných problémov?

Áno. Môžete hovoriť štyrmi jazykmi, ale nikdy nebudete hovoriť 24 jazykmi, čiže potom sa budete musieť spoľahnúť na iné nástroje a snažiť sa prísť na to, ako komunikovať. Angličtina nie vždy funguje, ako je tomu napríklad v Číne.

Čím viac globálnymi a medzinárodnými sa stávame, tým viac sa musíme zaoberať kultúrami, ktoré sú značne rozdielne a jazykmi, ktoré nepoznáme, a o to dôležitejšie je mať určité nástroje. V našom projekte sa snažíme sústrediť na nekomerčné nástroje.

Máte nejakú zvláštny odkaz, ktorý by ste chceli dodať?

Myslím si, že je veľmi dôležité pokračovať v začatej práci. Stále si predkladáme ciele, ale potom potrebujeme vidieť aj kde je realita.

Komisia hovorí o jednom hlavnom jazyku plus ešte dvoch cudzích jazykoch, čo si stanovili ako cieľ. Toto je stanovené prostredníctvom cieľov pre výuku jazyka v rámci Barcelonského procesu. Ale skutočnosť je iná, čo je veľkým problémom.

Niektoré elity už túto znalosť majú a hovoria dvoma cudzími jazykmi relatívne dobre, ale obyčajný človek ešte takúto kapacitu zatiaľ v takmer žiadnej krajine nemá.

Belgicko, Holandsko a škandinávske krajiny sú veľkou výnimkou, pretože tam ľudia hovoria dvoma či troma jazykmi. No nemusíte ísť ďalej než do Nemecka, kde väčšina ľudí nehovorí dvoma cudzími jazykmi. Možno vedia po anglicky relatívne dobre, ale to je tak všetko.

Aj keď si všetci myslia, že všetci hovoria dobre po anglicky, nie je to pravda. Takže máme čo robiť a nemali by sme toho očakávať veľa. Mali by sme mať veľa trpezlivosti a musíme sa snažiť udržať sa v realite.

Nemyslím si, že niekedy nastane situácia, kedy budú všetci hovoriť troma cudzími jazykmi. Sociálne znevýhodnené skupiny môžu mať napríklad problémy aj s ich vlastnou rečou. Čiže ako môžeme motivovať a presvedčiť ľudí, ktorí sú nezamestnaní alebo majú existenčné problémy, aby sa učili ďalšie jazyky?

Ale prečo potrebujeme presvedčiť ľudí, aby sa učili cudzie jazyky? Chápem, že politika EÚ je založená na tom, že viacjazyčnosť je dobrá vec. Ale nie je to len cieľ EÚ na papieri?

Vezmime si ako príklad tureckého imigranta v Nemecku – veľa z nich neovláda perfektne ani svoj vlastný jazyk. Vyhliadky týchto ľudí sú veľmi zlé. V Nemecku si nenájdu dobrú prácu, pretože nehovoria po nemecky a pravdepodobne sa zapletú do nejakého zločinu alebo drogového problému a potom si ľudia budú myslieť, že všetci Turci sú kriminálnici. Predsudky, ktoré by už mali byť v tomto čase prekonané, sa naopak potvrdia.

Je to teda celý sled udalostí. Ak sa nám podarí poskytnúť týmto ľuďom lepšie vzdelanie, tak urobíme veľa aj pre komunitu a zmeníme postoje ľudí. Musíme dať každému šancu dostať sa z tejto nevýhodnej pozície a pokúsiť sa ich presvedčiť, že učenie jazykov by mohlo byť pre nich dobré. Avšak nie je to jednoduchá úloha a tento problém budeme mať vo všetkých našich krajinách stále častejšie.

To je aj dôvod, prečo o tom všetci debatujeme. Napríklad Belgicko rieši ako sa vysporiadať s migrujúcimi pracovníkmi, pretože majú stále viac a viac cudzincov. Tento problém je globálny a veľmi aktuálny a určite ovplyvní budúcnosť našej spoločnosti.

Uwe Mohr je riaditeľom projektu Poliglotti4.eu, pod záštitou Národných inštitútov pre kultúru EÚ (European Union National Institutes for Culture – EUNIC). Jeho cieľom je vytvoriť online observatórium jazykov na zdokumentovanie najlepších postup pre implementáciu viacjazyčnosti. Taktiež je riaditeľom jazykovej sekcie v Goetheho inštutúte v Bruseli.