Ak žijete v centre mesta, máte väčšiu šancu dostať infarkt

zdroj wikimedia commons

Vedecká štúdia, ktorá výskum popisuje, vyšla v lekárskom časopise Journal of Unternal Medicine. Na výskume sa zúčastnilo 1125 mužov a žien v 50. a 60. roku života.

Účastníci výskumu boli vyberaní náhodne, ale podmienkou bolo, aby prešli lekárskou prehliadkou a vyplnili dotazníky. Vedcom napríklad zaujímal ich tlak, rozbor krvi, srdcové ochorenia rodinných príslušníkov, ďalej či účastníci fajčia, aké lieky užívajú, alebo či sami niekedy trpeli srdcovými problémami.

„Cieľom našej štúdie bolo zistiť, či existuje spojitosť medzi bývaním v centre mesta a koroniárnou arteliárnou kalcifikáciou u ľudí, ktorí nevykazujú žiadne iné symptóny srchových ochorení,“ tvrdí šéf výskumného tímu Jess Lambrechtsen z kardiologického oddelenia Svendborgskej nemocnice.

Výskum ukázal, že obyvatelia mestských centier sú najrizikovejšou skupinou. Pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie ochorenie, ktoré voláva srdcové infarkty je o 80 % väčšia, ako u obyvateľoch iných mestských oblastí. Pritom v meste sú ľudia v dvakrát tak väčšom riziku ako tí, čo bývajú na dedine. Vo väčšom ohrození sú tiež muži, starší ľudia, diabetici a fajčiari.

Muži dostanú koronárnu arteriálnu kalcifikáciu trikrát častejšie ako ženy. Približne dvakrát vyššiu pravdepodobnosť dostať toto ochorenie majú aj 60-roční v porovnaní 50-ročnými či fajčiari a diabetici.

V prípade vysokého cholesterolu, vysokého tlaku alebo predkov so srdcovými chorobami, stúpa pravdepodobnosť tiež, ale nie tak rýchlo ako pri fajčení alebo bývaní v centre mesta.

Lambrechtsen vysvetľuje, že aj keď toto ochorenie môže byť ovplyvnené viacerými faktormi, ako sú hluk či stres, kľúčové je pravdepodobne znečistenie ovzdušia. „Mechanizmu, ako znečistenie ovzdušia prispieva ku koronárnej arteriánej kalcifikácii dobre nerozumieme. Z tejto štúdie je jasné, že toto spojenie potrebuje ďalší výskum,“ dodáva.