Angličtina ako prežitok?

jazyky komunikácia

 

Krátka správa

Darina De Jaegher, ktorá sa na Štátnom pedagogickom ústave zaoberá novým modelom výučby cudzích jazykov, považuje uprednostňovanie angličtiny pred inými cudzími jazykmi za prežitok, ktorý je nevýhodný pre žiaka i pre štát. Podľa jej vyjadrenia pre agentúru SITA sa angličtina učí ľahšie, než ostatné cudzie jazyky, preto si ju študenti najčastejšie vyberajú ako prvý jazyk. To má následne negatívne ovplyvniť ich ďalšie jazykové možnosti. Ak by namiesto angličtiny ovládali lepšie iný cudzí jazyk, podľa De Jaegher by „to bol pre nich tromf na trhu práce“. Ako príklad uviedla študentov stredných odborných škôl a učilíšť. Pre nich je výhodná znalosť nemčiny, pretože sa uplatňujú na pracovnom trhu v Rakúsku a Nemecku.

Školy však vyučovanie angličtiny ponúkajú aj z ekonomickej nutnosti – ak by to nerobili, prišli by o mnohých žiakov. Pre De Jaegher je preto dôležité, aby škola ponúkala viaceré cudzie jazyky. Na Slovensku možno v súčasnosti na školách vyučovať šesť cudzích jazykov – angličtinu, nemčinu, ruštinu, francúzštinu, španielčinu a taliančinu. Najčastejšie sú angličtina (60% študentov) a nemčina (35% študentov).

V marci 2002 sa lídri EÚ na stretnutí v Barcelone zhodli, že členské krajiny by mali vytvárať podmienky pre vyučovanie najmenej dvoch cudzích jazykov od ranného veku. V roku 2003 sa Komisia zaviazala uskutočniť 35 nových krokov na podporu národných, regionálnych a miestnych úradov, aby sa pripojili k podpore výučby jazykov a jazykovej diverzity. Mediz nástrojmi, ktorými sa EÚ snaží výučbu jazykov podporiť, sú programy LINGUA (spustený v roku 1990, s ročnými výdavkami 30 miliónov eur), Socrates (vrátane programu podpory študentskej mobility Erasmus) a Leonardo da Vinci. Od roku 2007 majú byť implementované niektoré nové programy (Culture 2007, Youth in Action a Celoživotné vzdelávanie), ktoré budú rovnako podporovať multilingualizmus.