Angličtina stratí svoje globálne prvenstvo

jazyky, dialóg, komunikácia

 

Krátka správa

Podľa štúdie English Next, publikovanej British Council, sa môže v blízkej budúcnosti oslabiť postavenie angličtiny, ako najpoužívanejšieho jazyka medzinárodnej komunikácie. Dôvodom sú mnohé medzinárodné, hospodárske, technologické a kultúrne zmeny. Globálna rozšírenosť angličtiny je pre USA a Britániu nepochybne konkurenčnou výhodou, súčasne však oslabuje globálnu konkurencieschopnosť mladých Britov a Američanov, ktorí hovoria väčšinou len vlastným materinským jazykom.

Štúdia prezentovaná Davidom Graddolom uzatvára: „Jednojazyční anglicky hovoriaci absolventi budú čeliť neradostnej ekonomickej budúcnosti, nakoľko sa ukazuje, že kvalifikovaní viacjazyční mladí ľudia z iných krajín majú v globálnych spoločnostiach a organizáciách pred svojimi britskými proťajškami konkurenčnú výhodu.“ Správa tiež tvrdí, že zatiaľ čo mnohé krajiny zaviedli angličtinu do svojich vyučovacích plánov, mladí Briti nie sú veľmi podporovaní v štúdiu cudzích jazykov.

To môže oslabiť relatívnu pozíciu angličtiny v medzinárodnom vzdelávacom prostredí, nakoľko rastie dopyt po zdrojoch poznatkov v španielskom, arabskom či čínskom jazyku. Medzinárodný obchod okrem toho stále viac používa iné jazyky, ako japonský, francúzsky a nemecký.

Z nedávneho prieskumu Európskej únie o jazykovej zdatnosti vyšli Slováci veľmi dobre. Takmer všetci vyhlásili, že ovládajú nejaký cudzí jazyk, čím sme sa zaradili na špicu EÚ. Väčšina však vyhlásila, že ovláda češtinu – so svetovými jazykmi sme na tom horšie.