Arktída bude bez ľadu už čoskoro – o 20 rokov

Foto: www.mmisso.com

Arktická oblasť sa začne vo veľkom meradle topiť do desiatich rokov, tvrdí profesor oceanografickej fyziky Peter Wadhams z Cambridgskej univerzity. I keď počas zimných mesiacov bude Arktída pokrytá ľadom ešte po stovky rokov, prvé leto bez ľadu by mohlo prísť už o 20 rokov, varuje.

Zmena severského polárneho podnebia spôsobí, že Arktída bude na satelitných snímkoch skôr modrá, než biela. Pre severnú oblasť Ruska to bude znamenať vznik nových letných námorných ciest, pre arktickú populáciu ľadových medveďov a tuleňov vyhynutie.

Vedci tvrdia, že roztápanie sa arktického ľadovca je jedným z najpresvedčivejších dôkazov o globálnom otepľovaní. Preto by sa mali informácie o ňom predstaviť svetovým lídrom, ktorí sa v decembri zídu v Kodani na konferencii UNFCCC, z ktorej by mala vzísť dohoda o novom klimatickom režime po roku 2012, kedy vyprší platnosť Kjótskeho protokolu.

"Údaje potvrdzujú nový konsenzuálny pohľad [..] že Arktída by v lete mohla byť bez ľadu približne o 20 rokov," konštatuje Wadhams vo svojej správe. Dopĺňa, že z ľadovej pokrývky "ubudne najviac do desiatich rokov". Odhad tohto scenára sa vytvoril na základe pozorovania rozlohy a hrúbky ľadovej pokrývky v jednotlivých ročných obdobiach, zmeny teplôt, merania poveternostných podmienok a najmä zloženia ľadu.

Wedhams, ktorý je popredným svetovým odborníkom na Arktídu, porovnával informácie o hrúbke ľadu z roku 2007 a zo začiatku tohto roka. Merania uskutočnil za pomoci ponoriek. Jeho tím vyvŕtal do ľadu 1.500 dier na trase dlhej 280 míľ. Zistil, že priemerná hrúbka plávajúceho ľadovca je v súčasnosti 1,8 metra, čo bude v budúcnosti málo na to, aby ľadovec prežil letnú sezónu.

O Severnom ľadovom oceáne a Arktíde sa často hovorí ako o klimatizácii Zeme. Táto oblasť hrá kľúčovú rolu v globálnych klimatických procesoch. Ak sa arktický ľad v lete roztopí, voda svetového oceánu stmavne. Oceán tak bude odrážať menej slnečného svetla a viac ho pohltí, čo urýchli globálne otepľovanie.

Dr. Martin Sommerkorn, riaditeľ Arktického programu WWF, ktorý sa podieľa na Wadhamsovom výskume, tvrdí, že zmiznutie arktického ľadu počas leta bude mať ďalekosiahle dôsledky, ktoré sa prejavia po celom svete.

"Ľadová pokrývka Severného ľadového oceánu má ústrednú pozíciu v klimatickom systéme Zeme. Ak by sme ju vyňali z rovnice, náš svet sa dramaticky oteplí," varuje. V praxi to bude znamenať zatopenie štvrtiny súše, rapídny nárast emisií skleníkových plynov a "globálne extrémne zmeny počasia".

Ed Miliband, britský minister pre energetiku a klimatické zmeny, vyhlásil, že výskum "vysvetľuje krutú realitu klimatických zmien". Dopĺňa, že ide o ďalší silný signál, ktorý hovorí v prospech ambicióznej klimatickej dohody z Kodane.

EurActiv/Reuters