Až 12 slovenských škôl uspelo v medzinárodnej súťaži aces

Do šiesteho ročníka medzinárodnej súťaže aces (2012/2013) sa zapojil rekordný počet škôl zo Slovenska a ďalších 14 krajín strednej a východnej Európy. Celkový počet prihlásených partnerstiev bol 174 a podieľalo sa na nich 415 škôl. Z predložených partnerstiev vybrala medzinárodná komisia 44 najlepších projektov.

Svoje projektové zámery zaslalo až 36 základných a stredných škôl zo Slovenska. Dvanásť z nich uspelo.

V porovnaní s minulým ročníkom zaznamenala súťaž mimoriadny záujem. Do predchádzajúceho ročníka sa totiž zapojilo „len“ 103 škôl, z toho 3 zo Slovenska.

Hlavnou témou tohtoročnej výzvy bola mediálna gramotnosť, ktorá je v dnešnej informačnej spoločnosti kľúčovým faktorom aktívneho občianstva. Mediálne vzdelávanie umožňuje mladým aj starším rozvíjať svoje analytické a komunikačné zručnosti.

Iniciatíva aces vyzvala v rámci aktuálneho projektového kola školy, aby svojich žiakov podporovali v posudzovaní mediálneho obsahu a vytváraní a šírení vlastných mediálnych produktov.

Medzinárodná komisia zložená z odborníkov v oblasti školstva a vzdelávania a zástupcov ministerstiev školstva participujúcich krajín vybrala na základe vopred stanovených kritérií najlepšie projekty, ktoré získajú granty na realizáciu projektových nápadov.

S účasťou slovenských škôl budú realizované projekty týkajúce sa pozitívnych ale i negatívnych vplyvov masových médií na náš život,  formovaní názorov verejnosti a vyhodnocovania informácii, ktoré prostredníctvom médií získavame.

V druhej polovici septembra sa žiaci a učitelia z 15 krajín Európy, ktorí predložili najlepšie projektové nápady, stretnú na spoločnom podujatí v slovinskom meste Laško.

Úplný zoznam projektov, ktoré uspeli v rámci tohtoročnej výzvy nájdete na tomto odkaze.

Vzdelávací program aces vznikol v roku 2006 z iniciatívy Nadácie ERSTE. Koordinátormi programu, ktorý podporujú ministerstvá školstva všetkých 15 partnerských krajín, sú neziskové organizácie Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) a VČELÍ DOM (Slovenská republika). Doteraz sa do programu aces zapojilo približne 20 000 žiakov a 2 600 učiteľov.