Bilingválne deti dosahujú lepšie výsledky

Vedci zo škótskej Univerzity v Strathclyde a sardínskej Univerzity v Cagliari si vybrali pre svoj výskum žiakov základných škôl v regiónoch s početnou jazykovou minoritou.

V Škótsku to bola skupina detí, ktoré hovoria anglicky a polovica z nich aj škótskou gaelčinou a na Sardínii zase deti, hovoriace taliansky, prípadne sardštinou.

V oboch regiónoch sa ukázalo, že zadané úlohy zvládali lepšie tie deti, ktoré ovládali dva jazyky.

„Bilingvizmus je teraz väčšinou vnímaný ako prínosný pre deti, ale tiež pretrváva názor, že môže byť aj mätúci a teda potenciálne škodlivý,“ povedal hlavný autor štúdie Fraser Lauchlan z Univerzity v Strathclyde.

„Náš výskum zistil, že môže mať preukázateľné výhody a to nielen jazykové, ale aj v aritmetike, v riešení problémov a tiež umožňuje deťom myslieť kreatívne,“ dodal Lauchlan.

Doteraz prevládal názor, že bilingvizmus prináša výhody len ak ide o jazyky, ktoré sú medzinárodne používané a vtedy ak je znalosť oboch jazykov približne na rovnakej úrovni. Aktuálny výskum sa však dokázal, že kognitívne výhody sa môžu dostaviť aj vtedy, ak je jeden z ovládaných jazykov tzv. minoritný.

Podľa Lauchlana sú bilingválne deti tiež lepšie v porozumení významu jednotlivých slov, či v selektovaní podstatných a nepodstatných informácií.

Zaujímavé je tiež to, že škótski bilingválni žiaci vyšli z výskumu lepšie ako bilingválni žiaci zo Sardínie. Podľa vedcov je to dôsledok mentálnej ostražitosti, ktoré si škótski žiaci vyvinuli, keď museli „prepínať“ medzi jednotlivými jazykmi.

Sardština nie je na rozdiel od škótštiny tak formalizovaný jazyk, literatúra v tomto jazyku nie je tak dostupná a neučí sa ani ako vyučovací jazyk.

Škótska a sardínska vláda prijali nedávno legislatívu, ktorá má pomôcť zachovať minoritné jazyky v ich regiónoch. Aj tento výskum im k tomu môže pomôcť.