Brusel predkladá alternatívny plán pre ITER

Alternatívnym plánom sa budú zaoberať ministri pre konkurencieschopnosť na svojom dnešnom stretnutí.

Vo svojom pracovnom dokumente Komisia priznáva, že riadenie a financovanie ITER „nie sú vhodné pre priamy manažment inštitúcií EÚ.“ Tiež jasne uvádza, že ak sa vyskytnú nové problémy a náklady vzrastú, nemá v úmysle poskytnúť do projektu žiadne dodatočné peniaze.

Od svojho zahájenia v roku 2001 sa odhad nákladov tohto ambiciózneho projektu vyšplhal z pôvodných €5,9 miliardy na €16 miliárd. V snahe zaplniť rastúcu dieru vo financovaní sa komisári v júli zaviazali zaplatiť €1.4 miliardy navyše z nepoužitých zdrojov rozpočtu EÚ na rok 2010 a presunom peňazí zo 7. rámcového rozpočtu pre výskum.

Pri súčasných nezhodách o rozpočte na rok 2011 medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi Únia riskuje, že tieto záväzky nebude môcť splniť.

Ak sa nepodarí uzavrieť dohoda o rozpočte „EÚ nebude schopná garantovať svoj obnovený záväzok, ktorý projektu sľúbila, čo by mohlo tiež znamenať pokles dôveryhodnosti Únie v očiach jej medzinárodných partnerov,“ uvádza sa v pracovnom dokumente.

Alternatívny prístup a fixné príspevky

Exekutíva EÚ zvažuje „alternatívny prístup.“ V budúcnosti už tak nemusí platiť predpoklad, že EÚ bude kvôli podobným záležitostiam vytvárať rozpočtový schodok a nenaplní plán financovania..

Brusel sa prikláňa k riešeniu podľa ktorého „by mal rozpočet EÚ vyčlenený pevný vklad vo forme fixného ročného príspevku,“ hovorí dokument Komisie.

Ak by sa Únia ocitla budúci rok v rozpočtovom provizóriu, systémom fixných príspevkov by sa vyriešili prípadné nejasnosti.

Nové riadenie pre ITER?

Komisia chce tiež posilniť svoje rozhodovacie právomoci a navrhuje zmeny v samotnom riadení projektu.

Brusel sa totiž sťažuje, že v súčasnom nastavení riadenia nemá v rozhodovaní dostatočne silné postavenie, ktoré by zodpovedalo jej zásadnej role, ktorú hrá pri financovaní projektu výstavby reaktora.

Úniu v projekte zastupuje agentúra Fusion for Energy (F4E) so sídlom v Barcelone. Jej činnosť kontrolujú hlavne členské štáty, ktoré majú v riadiacom orgáne spolu so Švajčiarskom 65 hlasov z celkového počtu 70. Komisia teda disponuje len zvyšnými piatimi hlasmi.

Brusel žiada, aby vzhľadom k špecifickej povahe a mimoriadnej zodpovednosti mala Komisia aj väčší vplyv na jeho riadenie. V pracovnom dokumente Komisia varuje: „V tomto kontexte by Komisia mala zvážiť či je status spoločnej agentúry [F4E] najvhodnejšiou reprezentáciou pre riadenie projektu ako je ITER alebo bude potrebné v budúcnosti zmeny.“