Bulharsko žiada o výnimku pri cieli 3% HDP na výskum

zdroj: flickr, autor: Swiv

S ohľadom na diskusie, ktoré prebehli v bulharskej vláde, je jasné, že Bulharsko nemá prostriedky na to, aby splnilo cieľ vyčleniť tri percentá svojho HDP na oblasť výskumu a vývoja. Presne tieto slová prednesie bulharský premiér Bojko Borissov svojim kolegom na summite EÚ, ktorý sa uskutoční v dňoch 17. až 18. júna a jeho cieľom bude vyjednávanie o novej stratégii v oblasti výskumu a inovácií.

„Cieľ EÚ je tri percentá. My sa nazdávame, že by mal byť medzi 1,4 a dvoma percentami,“ povedal po zasadnutí bulharského kabinetu 5. mája tamojší minister hospodárstva Traičo Traikov. Tento postoj sa ujal ako vládny postoj pre nadchádzajúci summit EÚ, kde bude Bulharsko vyjednávať z pozície štátu s najhoršími výsledkami v oblasti inovácií, investícií a konkurencieschopnosti. V súčasnosti vynakladá krajina na výskum a vývoj len 0,15 percenta HDP.

„Nevieme ako to spraviť, aby financovanie výskumu a vývoja stúplo na viac ako 0,6 percenta,“ povedal po rovnakom zasadnutí kabinetu minister školstva Sergej Ignatov.

V skutočnosti je cieľ tri percentá na investície do oblasti výskumu a vývoja pre Európsku úniu ako celok. Niektoré staršie členské štáty pritom presahujú tento cieľa a niektorí nováčikovia naopak zaostávajú.

Bulharsko očakáva, že pomoc pri zvyšovaní rozpočtu na túto oblasť poskytne aj rozpočet Európskej únie. V súčasnosti má krajina k dispozícii 39 miliónov eur, a to v operačných Konkurencieschopnosť a Rozvoj ľudských zdrojov. Práve v týchto oblastiach sa však čerpanie ukázalo byť obzvlášť pomalé.

Bulharsko má k dispozícii ešte aj svoj národný inovačný fond, ktorý má podporovať spoločnosti podnikajúce v oblasti výskumu a inovácií. Posledné výzvy na projekty sa však odohrali ešte v roku 2008 a na roky 2009 ani 2010 sa nezorganizovalo žiadne výberové konanie.

Pre krajinu je v týchto podmienkach preto výzvou prilákať podniky a presvedčiť ich, aby sa viac zapájali do výskumu a vývoja. „To znamená, že by sme v našej krajine mali zaviesť novú kultúru, hoci neviem akým zázrakom by sa nám to malo najbližších desať rokov podariť,“ citujú média Ignatova.