Chyby nemocníc stoja EÚ €5 mld. ročne

Zdroj: Wikipedia

Lekár, ktorý pracuje vo Veľkej Británii pre EurActiv uviedol, že v jeho nemocnici sa podarilo znížiť infekcie typu „MRSA“ o 80 % počas jedného roka za použitia kombinácie high-tech medicínskej vedy a jednoduchých hygienických opatrení. Skratkou MRSA sa označuje infekcia baktériou Staphylococcus aureus. Je rezistentná voči meticilínu (antibiotikum) a vyskytuje sa zväčša v nemocničnom prostredí.

Poslanci Európskeho parlamentu vyzývajú, aby sa práve takéto osvedčené postupy zdieľali v EÚ a zároveň podporujú stanovenie cieľov pre redukciu počtu infekcií.

Doktor Achyut Guleri, konzultant v oblasti klinickej mikrobiológie, využíva technológiu polymerázovej reťazovej reakcie (PRC), pomocou ktorej zistí, či pacienti boli infikovaní MRSA alebo nie a podľa toho naplánuje liečbu.

Tento rýchly skríningový test dostal národné ocenenie za inováciu. Nemocnica tiež zmenila prevádzkové hodiny laboratória a vynucuje tvrdé štandardy v umývaní rúk personálu aj návštevníkov. PRC je síce nákladná, hovorí Guleri, no investície sa rýchlo vrátia.

„Ak sa na to pozeráte oddelene, je to veľa peňazí – 10 až 15 libier na jeden test – ale úspory sú oveľa väčšie. Ak odhadujeme náklady infekcie MRSA môže to byť hocičo od 2 až po 20 tisíc libier,“ povedal.

Skúsenosti tímu doktora Guleriho by mohli slúžiť ako príklad pre iné členské štáty, tvrdia europoslanci, ktorí podporujú zavedenie cieľov pre zníženie infekcií spojených s nemocničnou starostlivosťou.

Liz Lynne, britská liberálka (ALDE), na stretnutí v Európskom parlamente organizovanom Health First Europe uviedla, že dodatok o zdieľaní osvedčených postupov v boji s nemocničnými infekciami začlenil do smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti výbor EP pre zamestnanosť.

V správe o bezpečnosti pacientov, ktorá práve prechádza Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, vyzýva ministrov členských štátov, aby prijali záväzný cieľ 40 % zníženia infekcií spojených s nemocničnou starostlivosťou do roku 2015.

Podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) sú nemocničné infekcie priamo zodpovedné za približne 37 tis. úmrtí v EÚ ročne a nepriamo až za 110 tisíc úmrtí pacientov. Dôsledkom je ďalších 16 miliónov dní nemocničného ošetrenia ročne.

Talianska europoslankynňa Amalia Sartori (EĽS-ED), ktorá je parlamentnou spravodajkyňou k návrhu týkajúceho sa bezpečnosti pacientov, tvrdí, že EÚ by mala zohrať kľúčovú úlohu v motivovaní členských krajín bojovať proti tomuto problému.

„Metódy kontroly infekcie sú odskúšané a rýchlo sa implementujú. Každý rok trpí 8 až 12 % pacientov negatívnymi efektmi nemocničnej liečby. Je životne dôležité, aby členské štáty poskytli prostriedky potrebné na zníženie počtu takto postihnutých.“