Csáky apeluje za vyšší počet hodín maďarčiny na školách

zdroj: Európsky parlament

Petíciu, ktorú podpísalo 26 tisíc ľudí, vyvolal nový Rámcový učebný plán ministerstva školstva. Ten okrem iného upravuje počet hodín pre jednotlivé predmety pre 1. stupeň základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Školy a časť verejnosti sa sťažujú najmä na obmedzenie počtu tzv. voľne využiteľných hodín, ktoré školy s vyučovacím jazykom maďarským doteraz využívali hlavne na posilnenie vyučovania maďarčiny.

Ministerstvo zmenu spája so školským zákonom, ktorý vyžaduje výuku slovenského jazyka v miere dostatočnej, aby si ho žiak osvojil. Podľa nového plánu je počet povinných hodín na výuku maďarčiny rovnaký ako počet hodín na výuku slovenského jazyka.

Odporcovia argumentujú aj tým, že na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským bol počet hodín maďarčiny prakticky vždy nižší, ako na slovenských školách počet hodín slovenčiny. Cieľom menšinových škôl pritom podľa nich je, aby si dieťa najprv dokonale osvojilo svoj vlastný materinský jazyk a v druhom rade cudzie jazyky.

Poslanec Európskeho parlamentu (EP) za SMK a podpredseda Petičného výboru EP Pál Csáky sa kvôli plánovaným zmenám obrátil listom na ministra školstva SR Juraja Draxlera. Listy popisujúce situáciu poslal aj podpredsedovi Európskej komisie, Fransovi Timmermansovi a komisárovi, zodpovednému za kultúru a jazykovú rôznorodosť EÚ Tiborovi Navracsicsovi.

Csáky v liste vyzval ministra školstva na rešpektovanie názoru odborníkov, pedagógov a rodičov sformulovanom v petícii. Podľa europoslanca je treba na školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny „zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces bez akýchkoľvek reštriktívnych a diskriminačných krokov“.