Demografický vývoj negatívne vplýva na vzdelávanie

Podľa štúdie je v školách privysoké zastúpenie učiteľov, ktorí sa blížia dôchodkovému veku. Viac ako 45 % pedagógov na základných školách v Taliansku, Švédsku a Nemecku má viac ako 50 rokov.

Demografickú rovnováhu vychyľuje aj klesajúci počet tínedžerov vplyvom starnutia populácie. Štúdia poukazuje, že počet detí vo veku 10 až 14 rokov by v období 2000 – 2020 mal spadnúť o 15 %.

„Musíme pracovať na niekoľkých výzvach,“ priznal Ján Figeľ, komisár zodpovedný za oblasť vzdelávania, pri komentovaní demografických problémov. „Hovorí to o jasnej potrebe konať v mnohých oblastiach, ale situácia nie je ani zďaleka taká pochmúrna,“ tvrdí komisár.

Zdôraznil, že „by sa ekonomická kríza a padajúca populácia študentov nemali používať ako ospravedlnenie redukcie investícií do vzdelávania“. „Obmedzenie investícií do vzdelávania by bolo chybou,“ zdôraznil Figeľ, pričom dodal, že „z dlhodobého hľadiska nemožno mať rozumnú hospodársku stratégiu, pokiaľ v jej centre nie je vzdelávanie“. Podľa jeho slov by malo byť ústrednou súčasťou aj pri tvorbe novej Lisabonskej stratégie.

Viac žien v obsadenejších univerzitách

Štúdia nepoukazuje len na negatívne trendy. Komisár Figeľ zdôraznil, že v kľúčových oblastiach bol dosiahnutý úspech. „Dobrou správou je rastúci počet detí v predškolskej príprave a aj na univerzitách je teraz oveľa viac študentov ako v minulosti.“ Podľa štúdie počet študentov tretieho stupňa v období 1998 a 2006 stúpol o 25 %.

V európskych univerzitách aj naďalej dominujú ženy, tvrdí Eurydice. Na 100 mužských študentov pripadalo priemerne 123 ženských študentiek.

Aby sektor vzdelávania odolal výzvam doby, komisár žiada reformy. Figeľ vyslovil podporu zapojenia biznisu do vzdelávania. Podľa neho by angažovanosť súkromného sektora nemala byť tabu, pretože podniky sú dôležitým partnerom pri rozvoji európskych vzdelávacích štandárd.