Do práce cez vzdelanie

Zdroj: Library og Congress, cc, Wikimedia

Program Erasmus+ shválili definitívne poslanci Európskeho parlamentu tento týždeň na schôdzi v Štrasburgu. Pokrýva vzdelávacie programy: Comenius, Erasmus, Erazmus Mundus, Leonardo da Vinci (odborné vzdelávanie) a Grundtvig. Po prvýkrát sa bude týkať aj športu. Súčasné programy si zachovajú svoje názvy, ktoré sú verejnosti dobre známe.

„V boji proti nezamestnanosti mladých a v našom úsilí o vzdelávanie, mobilitu a stretávanie sa Európanov nezačíname od nuly. Súčasné programy ale vyžadujú našu starostlivosť a adekvátne financovanie,“ uviedla spravodajkyňa legislatívneho návrhu, europoslankyňa Doris Pack (EĽS) z Nemecka.

Celkový rozpočet programu je 14,7 miliardy eur.  Financovanie pokrýva pre cezhraničné aktivity (nie len formálne vzdelávanie, ale napríklad aj dobrovoľníctvo) pre vekové kategórie od 13 do 30 rokov.

Študovať v zahraničí za pôžičku

Novinkou je ponuka európskymi inštitúciami garantovanej pôžičky na dokončenie magisterského štúdia v zahraničí. Na jeden rok štúdia bude možné získať do 12 000 eur alebo 18 000 eur na dva roky. Mechanizmus pritom nenahrádza vnútroštátny systém študentských pôžičiek.  

Úvery budú poskytovať finančné inštitúcie, ktoré sa do schémy zapoja. Budú pri tom musieťc splniť podmienky ako napríklad:

  • úroková sadzba bude výrazne nižšia ako sa štandardne na úverovom trhu ponúka
  • možnosť doložiť splácanie úroku až na dobu po dokončení štúdia
  • možnosť odložiť splátky až na dobu 12 mesiacov po skončení štúdia
  • možnosť vybrať si 12 mesiacov prestávky v splácaní kedykoľvek počas životnosti pôžičky
  • žiadne poplatky za predčasné splatenie celej alebo časti pôžičky

Partnerstvá s firmami

Erasmus+ bude tiež podporovať partnerstvá medzi poskytovateľmi vzdelania a firmami. "Znalostné partnerstvo“ a „partnerstvo odvetvových znalostí" by mali podporiť odbornú prípravu v skutočnom pracovnom prostredí, nové učebné prístupy a nové osnovy, ktoré budú prispôsobené svetu práce.

Pozície

Komisárka zodpovedná za agendu vzdelávania Androulla Vassiliou: „Vo svetle malého hospodárskeho rastu, neakceptovateľne vysokej nezamestnanosti a veľkých výziev vyplývajúcich z novej technológie a digitálneho posunu bola Komisia presvedčená, že nemôžeme ani vo vzdelávaní pokračovať tak ako doteraz“. Naše výdavkové priority musia odrážať naše politické ašpirácie, preto sme navrhli 70 % navýšenie“. S podporou Európskeho parlamentu ustáli 40 % navýšenie.

Pripomenula výsledky nedávnej štúdie, podľa ktorej 20 dospelej populácie v produktívnom veku majú problémy s čítaním s pochopením a počítaním. Okrem toho 25 % dospelej populácie nevie využívať informačné technológie.

Europoslankyňa Katarína Neveďalová (SMER-SD, S&D) pre porovnanie uviedla, že za posledných 25 rokov existencie programu vysokoškolskej mobility Erasmus malo možnosť využiť túto mobilitu 3 milióny študentov, pričom nový program umožní mobilitu 2 miliónom študentov v EÚ počas nesledujúcich 7 rokov. 

Sama je tiež rada, že oproti návrhu Európskej komisie sa podarilo vytvoriť samostatnú kapitolu pre mládež, so samostatným rozpočtom, ktorý vytvorí priestor pre rozšírenie medzinárodnej mládežníckej mobility, širšiu podporu práce mládežníckych organizácií a rôzne aktivity v oblastiach, ako sú projekty zamerané na podporu občianstva, dobrovoľníckej práce, ale takisto neformálne vzdelávanie.

Slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH): „Verím, že navrhovaný rozpočet bude dostatočný a nevznikne podobná krízová situácia, ako sme v tomto parlamente nedávno museli riešiť. Za prelomový krok považujem najmä zavedenie finančného nástroja na poskytovanie pôžičiek na štúdium v inom členskom štáte. Pretože ten, kto sa rozhodne investovať do svojho vzdelania, bude vyberať školu podľa kvality a pracovného uplatnenia. Budúcnosť Európy do veľkej miery závisí práve od mobility mladých ľudí. Erasmus totiž umožňuje celej generácii mladých ľudí spoznávať Európu zblízka, vytvoriť si k nej vzťah a vnímať to, čo Európu spája. Tento rozmer robí z programu Erasmus jednu z kľúčových politík Únie.“