Elektronické zdravotníctvo má byť hnacím motorom rastu

foto: digitalizovaný röntgen

V súčasnosti je elektronické zdravie najrýchlejšie rastúcim trhom v oblasti zdravotníctva s ročným obratom vyše pätnásť miliárd eur v Európskej únii a 60 miliárd eur celosvetovo. „Európsky trhový podiel je približne jedna tretina, takže európsky priemysel je v tejto oblasti veľmi konkurencieschopný,“ povedal zástupca šéfa generálneho riaditeľstva Európskej Komisie pre informačnú spoločnosť a médiá DG INFSO Zoran Stančič. Aj vďaka dynamickému vývoju by sa eHealth podľa odborníkov mohol stať motorom rastu ekonomiky v EÚ.

eHealth pomáha riešiť problém starnutia obyvateľstva

Najnovšie štúdie ukazujú, že v roku 2050 bude mať takmer 30 percent obyvateľov Európskej únie viac ako 65 rokov. Zlepšenie elektronického zdravotníctva je preto podľa Neelie Kroesovej jedným z najlepších spôsobov ako na túto výzvu reagovať.

„Už dnes sa na manažment chronických ochorení minie každých sedem z desať eur, ktoré sú určené na zdravotnú starostlivosť. Keďže vieme, že práve toto je oblasť, kde má eHealth najväčší potenciál využitia, bolo by bláznivé túto šancu nevyužiť,“ povedala Kroesová na konferencii.

Podľa nej je eHealth príležitosť ako pacientom umožniť väčšiu kontrolu nad ich vlastným zdravotným stavom. „Už dnes si ľudia vyhľadávajú informácie týkajúce sa zdravia na internete  – často krát ešte predtým ako vôbec hovorili so svojim doktorov. Niektorí hovoria, že by sme mali proti tomuto trendu bojovať. Ja hovorím, mali by sme ho čo najlepšie využiť,“ dodala Kroesová.

Eurokomisárka zároveň naznačila, že eHealth bude jednou z priorít jej stratégie s názvom Digitálna agenda pre Európu, ktorú budúci mesiac predstaví verejnosti a bude obsahovať ciele v tejto oblasti do roku 2015.

Čoraz viac pozornosti

Elektronické zdravotníctvo si získava v posledných rokov čoraz viac pozornosti. Kým pred dvadsiatimi rokmi podporovala Komisia výskum a vývoj informačných a komunikačných technológií v oblasti zdravotníctva ročnou čiastkou približne desať miliónov, v súčasnosti investície presahujú 100 milónov ročne. „Komisia je silne rozhodnutá pokračovať vo svojej podpore a dokonca ju v najbližších rokoch zvýšiť,“ povedal Stančič.

Dokopy Komisia spolufinancovala 450 projektov rozvoja informačných a komunikačných technológií v oblasti zdravia za viac ako miliardu eur.

„Problémom však ostáva širšie rozmiestnenie tejto technológie,“ dodáva Stančič. Komlikácie sa týkajú najmä úhrady nákladov, právnych záväzkov a ochrany súkromia, ktorým je potrebné čeliť na národnej úrovni.

Veľmi dôležitá je však prístup k eHealth na regionálnej a miestnej úrovni, povedal na konferencii E-Health Europe hovorca neziskovej organizácie EHTEL. Jej členovia, rovnako ako aj Neelie Kroesová privítali podpísanie deklarácie ministrov zdravotníctva jednotlivých členských štátov počas konania konferencie. Dokument štáty priamo zaväzuje k spolupráci pri zavádzaní eHealth v celej Európskej únii.

„Deklarácia má nesmiernu hodnotu, pretože hovorí, že je politicky korektné hovoriť o týchto problémoch. Európa povedala „áno, zdravie je dôležité“, vyjadrila sa organizácia EHTEL a dodala: „Teraz majú členské štáty príležitosť prejsť na praktickú úroveň. Je vytvorená správna atmosféra, aby o tom ľudia premýšľali.“

Podľa EHTEL je však stále zainteresovaných príliš mnoho ľudí, ktorí nevedia ako ďalej s technológiou. „Nevedia, kto čo urobil alebo čo jednotlivé subjekty robia a Komisia im s tým nevie pomôcť.“

Riešením je preto prehĺbenie spolupráce. „Všetci sme teraz občania EÚ a mohli by sme potrebovať zdravotnú starostlivosť v Poľsku či Španielsku,“ povedala na podporu elektronického zdravotníctva a hlbšej spolupráce medzi štátmi Libby Morrisová, členka eHealth riaditeľstva v škótskom parlamente.

Elektronické zdravotníctvo na Slovensku

Neelie Kroesová počas svojho prejavu vyzdvihla projekt epSOS ako jeden z pozitívnych príkladov v oblasti elektronického zdravia. Ten vznikol v júli 2008 na obdobie troch rokov a jeho cieľom je  overiť možnosť prepojenia zdravotníckych systémov medzi jednotlivými členskými štátmi v oblasti zdieľania  údajov o pacientoch a elektronického predpisovania liekov.

Do projektu sa doteraz zapojilo dvanásť členských štátov vrátane Slovenska, ktoré v tomto smere zastupuje Národné centrum zdravotníckych informácií. Projekty eHealth sa financujú zo štátneho rozpočtu či z operačných programov Informatizácia spoločnosti, Zdravotníctvo a Vzdelávanie.