Energetici: Nízkouhlíková energetika je drahá a potrebuje výskum

„Naozaj neexistuje signál, že by sa ciele EÚ revidovali,“ povedal Piotr Tulej, vysoký predstaviteľ Európskej komisie zodpovedný za energetickú a environmentálnu politiku. Vyhlásil to v utorok (26.5.) na konferencii, ktorú zorganizovali Eurelextric a Eurogas.

Európska únia sa v decembri dohodla na znení energetického a klimatického balíka legislatívy, ktorý hovorí o cieli do roku 2020 znížiť mieru tvorby emisií CO2 o 20 percent a o podieľaní sa obnoviteľných zdrojov 20 percentami na celkovej energetickej skladbe Spoločenstva.

Experti na elektrickú energiu a zemný plyn predpokladajú, že dosiahnutie spomenutých cieľov bude finančne náročnejšie, než sa predpokladalo v čase pred prehĺbením finančnej a hospodárskej krízy. Problémom môže byť i riziko návratnosti investícií, ktoré sa vynaložia na výskum nízkouhlíkových energetických technológií.

„Je to najväčšia investičná fáza v našom sektore, preto finančná kríza neprišla vhod,“ hovorí Vittorio d’Ecclesiis, riaditeľ spoločnosti Edison pre rizikové operácie. Je presvedčený, že miera rizika v sektore obnoviteľných zdrojov narástla, pretože producentom sa zvýšili ich dlhy a v súčasnosti sa nové pôžičky získavajú náročnejšie. Nestálosť cien energií má za následok trhové riziko, dopĺňa.

Nová štúdia Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) preukázala, že globálna spotreba elektrickej energie môže v tomto roku klesnúť o 3,5 percenta.

D’Ecclesiis popiera, že by sa energetické spoločnosti snažili zmierniť ambiciózne klimatické ciele Európskej únie. Podľa neho sa len snažia myslieť i na dôsledky finančnej krízy pre implementáciu klimatického a energetického balíka.

Hans ten Berge, generálny tajomník Eurelectric, zdieľa podobný názor ako predstaviteľ spoločnosti Edison. Doplnil však, že dôsledky finančnej krízy možno zmierniť tým, že sa EÚ bude i naďalej usilovať o zachovanie konkurencieschopnosti v sektore a národné autority „sa vyhnú neprospešným intervenciám do trhového systému, vrátane regulácie cien elektrickej energie, ktorá sťažuje inovácie“.

„Otázkou je, ako dosiahnuť ciele za rozumnú cenu,“ zdôraznil Berge.

Zníženie daňového zaťaženia pre sektor obnoviteľných zdrojov, ktorý je náročný na kapitál, a vyššie dotácie sa na utorkovom podujatí skloňovali ako sľubné riešenia otázky, ako podporiť nízkouhlíkové technológie. Podľa účastníkov by pomohlo i to, ak by vlády v úvodných fázach istili súkromné investície tým, že by firmám nejakým spôsobom kompenzovali prvotné straty.

Nízkouhlíkové technológie budúcnosti

Niektorí panelisti označili za riešenie budúcnosti technológiu zachytenia a uskladnenia emisií CO2 (CCS). Ich úsudok vychádza z predpokladu a uznania, že uhlie bude i naďalej zohrávať významnú úlohu v globálnej energetickej produkcii. Preto by mala technológia CCS mať svoje miesto v energetickej budúcnosti Európy.

V súčasnosti je však CCS nedostatočne rozvinutá, drahá a zatiaľ sa len testuje. Preto je nepravdepodobné, že ju bude možné komerčne udržateľným spôsobom využívať pred rokom 2020. Inými slovami, nemožno očakávať, že by prispela k naplneniu cieľom klimatického a energetického balíka. Tulej z Európskej komisie predpokladá, že komerčne by sa mohla začať inštalovať až niekedy v horizonte roku 2025.

Veterná energia je voľbou budúcnosti číslo dva, pokiaľ ide o návratnosť investícií, zhodli sa panelisti. Na druhej strane, je ešte potrebné veľa investovať do rozvoja pobrežných veterných elektrární (offshore wind). Opäť však ide o možnosť, ktorá sa bude môcť stať reálnou až po roku 2020 – panelisti sa zhodli, že najlepším stimulom pre takýto rozvoj bude stav, kedy EÚ v roku 2020 naplní ciele energetického a klimatického balíka.

V súčasnosti sa za efektívne krátkodobé riešenie považuje spaľovanie zemného plynu. Zemný plyn je z hľadiska produkcie emisií skleníkových plynov čistejšie palivo než iné fosílie a jeho spaľovaním by sa dal získať čas pre rozvoj nízkouhlíkových technológií inštaláciu obnoviteľných zdrojov.