EP podporuje zriadenie Európskeho inštitútu technológie

Krátka správa

EP navrhuje, aby názov inštitútu obsahoval aj výraz „inovačný“. Technologický inštitút by mal byť podľa poslancov navyše zriadený až po ukončení pilotných projektov, ktoré majú umožniť otestovať predbežné možnosti jeho realizácie.

Pôvodne sa o technologickom inštitúte uvažovalo ako o európskom ekvivalente prestížneho amerického MIT (Massachusetts Institute of Technology), no kvôli rozpočtovým problémom sa rozhodlo, že jeho štruktúra sa nebude priamo podobať na „superuniverzitu“, ale bude zložená z dvoch úrovní. Správna rada bude vyberať vyššie vzdelávacie zariadenia, výskumné organizácie, spoločnosti a ďalšie zúčastnené strany, a tie budú následne vytvárať partnerstvá.

Na rozdiel od EK si však europoslanci želajú, aby boli tieto spoločenstvá od ETI právne nezávislé. Poslanci sa tiež domnievajú, že technologický inštitút by mal byť umiestený v blízkosti tzv. centier európskej excelentnosti a akademickej prestíže, aby čo najviac profitovaĺi z už existujúcej infraštruktúry.

Inštitút by mal byť podľa EP zriadený až po ukončení pilotných projektov, ktoré majú umožniť otestovať predbežné možnosti jeho realizácie. Po prijatí svojej prvej „strategickej inovačnej agendy“ má mať ETI možnosť vybrať ďalšie znalostné a inovačné spoločenstvá. Prvú strategickú inovačnú agendu by mal prijať najneskôr do konca roku 2011 a následne každých sedem rokov. Podľa návrhu Komisie by túto agendu mal schváliť Európsky parlament a Rada.

Poslanci Európskeho parlamentu však úplne odmietli návrh Komisie, aby mohol Inštitút priamo udeľovať tituly a diplomy. Namiesto toho požadujú, aby bola ku kvalifikáciám udeľovaným inštitúciami vyššieho vzdelávania, pôsobiacimi v rámci znalostných a inovačných spoločenstiev, pripojená „známka ETI“.

Miroslav Mikolášik, slovenský eurposlanec za stranu EPP-ED vyjadril presvedčenie, že otázka nesystémovosti dostatočného financovania ETI bude vyriešená k spokojnosti a vyslovil podporu myšlienke spolufinancovania na princípe verejno-súkromných partnerstiev. Okrem toho sa vyslovil za to, aby boli vedci a výskumníci z nových krajín taktiež rovnocenne vyberaní a zapájaní do vedeckých tímov, a aby bola Správna rada ETI kontrolovateľná Európskym parlamentom.

Výskumné ciele inštitútu by podľa jeho slov mali kopírovať Siedmy rámcový program pre vedu a výskum, no výskum na embryonálnych kmeňových bunkách by podľa Miroslava Mikolášika „nemal byť financovaný daňovými poplatníkmi tých krajín, v ktorých je takýto výskum protizákonný“.