ERASMUS má 20 rokov

Ján Figeľ, komisár pre vzdelávanie, odborný výcvik a kultúru

Krátka správa

V rámci otvorenia osláv 20. výročia programu v Bruseli vyzvali na ďalšie posilnenie tejto úlohy. Program ERASMUS podporuje mobilitu študentov a pedagógov a projekty medzinárodnej spolupráce medzi univerzitami naprieč Európou. V súčasnosti schéma pokrýva deväť z desiatich európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyhlásil: „ERASMUS už nie je iba vzdelávací program. Mnohým európskym univerzitným študentom dáva možnosť žiť prvýkrát v cudzej krajine a dosiahol tak štatút sociálneho a kultúrneho fenoménu. Je vynikajúcim príkladom toho, čo môže dosiahnuť koordinovaný európsky postup v oblasti vzdelávania. Zároveň tak predpovedá úspech nedávno navrhnutého Európskeho technologického inštitútu, ktorý je podobne ako Erasmus pred dvadsiatimi rokmi úplne novým konceptom, ktorý predstavuje víziu a vieru, že spoločný európsky postup má vyššiu pridanú hodnotu ako súčet vynikajúcich samostatných iniciatív.“

Komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť Ján Figeľ zasa povedal, že „Erasmus bol a stále je kľúčovým faktorom vytvárania medzinárodného a istým spôsobom „európskeho“ rozmeru systémov vysokoškolského vzdelávania EÚ. Mesiace strávené v zahraničí sú bodom zlomu v živote tisícov jednotlivcov: 80 % účastníkov sú vo svojich rodinách prvými, ktorí boli na študijnom pobyte v zahraničí.“ Na záver J. Figeľ dodal, že „medzi doposiaľ nezodpovedané výzvy patrí fakt, že štipendiá ERASMUS sú zatiaľ stále príliš malé na to, aby sa na programe mohli zúčastniť aj študenti z menej priaznivých finančných pomerov. Komisia preto vyzýva členské štáty na zvýšenie ich podpory programu ERASMUS, aby sa otvoril ešte väčšiemu počtu študentov, najmä zo znevýhodnených pomerov.“

Program Erasmus bol prijatý v júni 1987 a už v prvom roku sa na ňom zúčastnilo 3 244 študentov. V roku 2005 bolo toto číslo 144 032 študentov, čiže takmer 1 % všetkých európskych študentov. Tento podiel je vyšší medzi univerzitnými pedagógmi, u ktorých mobilita predstavuje 1,9 % všetkých učiteľov v Európe, alebo 20 877 ľudí. V posledných dvoch rokoch využilo štipendiá ERASMUS viac ako jeden a pol milióna študentov. 60 % z účastníkov programu sú pritom ženy. Zámerom Európskej komisie je do roku 2012 dosiahnuť celkový počet 3 milióny.