Erasmus – najviditeľnejšia časť väčšieho problému

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Cyperský minister a predstaviteľ rotujúceho predsedníctva Andreas Mavroyiannis ubezpečil počas plenárnej schôdze poslancov Európskeho parlamentu, že program celoživotného vzdelávania LLP, (pod ktorý patrí aj Erasmus) nie je pre rok 2012 a 2013 v ohrození. Rada EÚ v súčasnosti analyzuje návrh Komisie o doplnku k rozpočtu, ktorý má riešiť akútny výpadok.

Eurokomisár pre rozpočet Janusz Lewandowski v Štrasburgu pripomenul, že problém sa netýka len programu Erasmus, a hoci je jednou z najmenších častí problému, je aj najviditeľnejšou. Príčinu vidí v systematickom poddimenzovaní rozpočtu EÚ. 

„Potrebujeme značné objemy prostriedkov pre kohéziu a rozvoj vidieka. Pokiaľ ide o program celoživotného vzdelávania, podľa odhadov Komisie chýba 180 miliónov do konca roka, z toho na Erasmus pripadá asi polovica, 90 miliónov.

Parlament má podľa neho právo biť na poplach. „Tu je krutá pravda: 99 % toho, čo sme  mali v pokladnici (na rok 2012)  – v európskom rozpočte – sme už dali národným agentúram. Je len zopár krajín, ktoré nevzniesli dodatočné požiadavky – Portugalsko, Fínsko, Cyprus, Bulharsko a Rumunsko.

Situáciu sa snaží upokojiť europoslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SMER-SD). „Noviny v posledných časoch zaplavili rôzne titulky o konci programu Erasmus a boli príčinou narastajúcej neistoty medzi študentmi aj rodinami. Dnešná debata je zásadná v snahe uistiť európskych občanov o tom, že európske inštitúcie na čele s Európskym parlamentom aktívne spolupracujú a neistota spojená s budúcnosťou rozpočtu Európskej únie v žiadnom prípade neohrozí efektivitu jedného z najúspešnejších programov Európskej únie, a tým je práve Erasmus.“

Jeho príklad ale podľa nej ukazuje „výzvy a riziká úsporných opatrení, ktoré by viacero členských štátov rado aplikovalo na rozpočet Európskej únie.“ Vyzýva Radu Európskej únie na spoluprácu s Parlamentom a Komisiou na dosiahnutie uspokojivého riešenia negatívnej platobnej bilancie v rozpočte pre rok 2012 a špeciálne pre program Erasmus.

Nemecká europoslankyňa Doris Pack (EĽS), ktorá je zároveň parlamentnou spravodajkyňou k budúcemu vzdelávaciemu programu pre roky 2014-2020 má vo vinníkovi situácie jasno.

„Je to smutné vysvedčenie pre zodpovedné vlády, nie pre Komisiu, ani Parlament. Nejde o minutie prostriedkov preto, že by Komisia niečo vo svojej práci zanedbala, ide tu iba o to, že národné štáty uhýbajú pred vlastnými povinnosťami voči mladým ľuďom, ktorí chcú študovať v zahraničí keďže im rodičia, hospodárstvo, spoločnosť a politici každú nedeľu zdôrazňujú ako dôležité je štúdium a skúsenosti zo zahraničia.“

Šéf skupiny Socialistov a demokratov v EP skupiny Hannes Swoboda radí predstaviteľovi cyperského predsedníctva Mavroyiannisovi, ktorého pozná ako  „veľmi láskavého a milého človeka“, aby niekedy nebol k svojim kolegom v Rade taký milý, „pretože to, čo robia, je neakceptovateľné.“

„Hovoríme v Európe o potrebe budovania európskej identity nad rámec našej národnej a regionálnej a napriek tomu, znovu a znovu niektorí z našich lídrov túto identitu podkopávajú“.

„Je veľmi zaujímavé vidieť, že niektoré z krajín, kde je medzi študentmi najväčší dopyt po programe Erasmus, sa snažia okresať rozpočet. Je to absolútne neakceptovateľné.

Menej sympatií k programu má britská europoslankyňa za skupinu Slobody a demokracie (EFD) Marta Andreasen. Pripomína, že v súčasnom rozpočtovom období vyplatila EÚ na program Erasmus 3 miliardy eur, ekonomika však klesá a nezamestnanosť mladých rapídne stúpa. Okrem toho, v rámci grantu dostávajú študenti priemerne 300 eur na mesiac, čo často nestačí ani na základné potreby a rodičia musia platiť ďalšie stovky eur.

„Koľko rodín si to môže v čase krízy dovoliť? Ak zoberieme mizivý dopad na zamestnanosť a ekonomický rast, ktorý Erasmus priniesol za poslednú dekádu a keďže si ho môžu dovoliť len tí majetnejší, mali by sme ho zrušiť. Sú mnohé iné priority, ktoré potrebujú akútnu pozornosť.“

Zaistenie adekvátneho financovania programu Erasmus, je ale podľa Kataríny Neveďalovej signálom,  že Európa je dokonca aj v čase krízy pripravená investovať do vzdelávania a odbornej prípravy, do programov, ktoré sú kľúčom k jej ekonomickému a sociálnemu zotaveniu. „Musíme sa usilovať o to, aby sa podobná situácia v budúcnosti neopakovala. Je to otázka dôveryhodnosti európskych inštitúcií a riešenia.“