Erasmus slávi 30. narodeniny a rekordný počet účastníkov

Erasmus

Tibor Navracsics, zdroj: Európska komisia

Program EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Erasmus tento rok oslavuje svoje 30. výročie. Európska komisia dnes zverejnila výročnú správu, podľa ktorej sa do programu v roku 2015 zapojil rekordný počet mladých Európanov. Známe sú aj novinky v programe na tento rok.

Tridsať rokov, deväť miliónov ľudí

Erasmus vznikol v roku 1987. Prvý rok ho využilo 3 200 študentov z jedenástich členských štátov.

V roku 2015 sa do programu Erasmus+ zapojilo rekordných 678 tisíc ľudí, ktorí študovali, stážovali, alebo pôsobili ako dobrovoľníci v zahraničí vďaka rozpočtu vo výške 2,1 miliardy eur.

Čítajte aj: Slovensko reaguje na šum o krátení rozpočtu pre Erasmus

Po prvý raz sa program rozšíril o možnosť vycestovať, ale aj prijať študentov zo štátov mimo Európy. V súčasnosti je do neho zapojených 33 štátov – 28 členov Únie, Turecko, Macedónsko, Lichtenštajnsko, Nórsko a Island.

Za tri desaťročia sa do Erasmu zapojilo viac ako deväť miliónov ľudí.

Obľúbený program mladých

„Erasmus umožňuje mladým ľuďom rozvíjať si dôležité zručnosti, ako sú sociálne a medzikultúrne zručnosti, a podporuje aktívne občianstvo,“ vyhlásil komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics.

Z prieskumov vyplýva, že študenti, ktorí program absolvovali, si ľahšie nachádzajú zamestnanie a tretina stážistov dostane ponuku začať pracovať vo firme, kde predtým stážovala. V prieskume z roku 2014 až 96 percent opýtaných uviedlo, že sa do programu zapojili radi.

Riešiť bude aj spoločenské výzvy

Erasmus má od tohto roku pomáhať riešiť aj spoločenské problémy, ako je napríklad integrácia utečencov a migrantov.

Novinkou, ktorú dnes exekutíva predstavila, je plán zapojiť do programu počas nasledujúcich troch rokov 100 tisíc utečencov cez rozšírený systém online jazykovej podpory, na čo EÚ vyčlenila štyri milióny eur.

„Vďaka tomu, že program ľudí spája a podporuje spoluprácu medzi nimi, zohráva kľúčovú úlohu v posilňovaní postavenia našej mládeže pri vytváraní lepšej spoločnosti. To je solidarita, ktorú Európa teraz potrebuje viac ako kedykoľvek predtým,“

Chystajú sa oslavy

EÚ bude oslavovať 30. výročie programu počas celého roka sériou podujatí na európskej, národnej aj miestnej úrovni v spolupráci s ľudmi, ktorí sa do programu zapojili. Cieľom EK je program ďalej rozvíjať a získať počas podujatí spätnú väzbu od mládeže.