EÚ chce odbremeniť výskum od byrokracie

zdroj: flickr, colodio

Ukázalo sa, že byrokracia je hlavným dôvodom, ktorý odradzuje najlepších svetových výskumníkov. Tí sa obávajú, že budú zahltení ťaživými požiadavkami ohľadne auditu, ktorý je súčasťou podmienok podpory zo strany EÚ.

Eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan- Quinn povedala, že chce, aby vedci „trávili viac času v laboratóriách a menej v kancelárii.“

Včera Geoghegan- Quinn zverejnila detailný návrh, ktorý má zatraktívniť výskumné projekty financované z EÚ. Povedala, že takmer 11 tisíc ľudí podpísalo petíciu požadujúcu, aby bolo financovanie založené viac na dôvere ako len audite založenom na odčiarkavaní jednotlivých položiek. „Súhlasím s každým jedným slovom. A malé a stredné podniky nám hovoria takmer tú istú vec- chcú sa zúčastniť, ale niektoré váhajú kvôli administratívnej záťaži,“ dodala komisárka.

Zjednodušené formuláre a systémy platieb

Geoghegan- Quinn povedala, že nejaké zmeny už v súčasnosti prebiehajú- a to v oblastiach ako znižovanie počtu vypĺňaných formulárov, zlepšenie nástrojov IT a zjednodušenie príručiek pre vypĺňanie žiadostí.

Dodala tiež, že nová finančná regulácia, ktorú predstaví na budúci mesiac, vydláždi cestu pre radikálne zmeny. Komisia chce platiť výskumníkom a spoločnostiam na základe priemerných nákladov namiesto toho, aby ich nútila rátať oddelene všetky svoje náklady na jednotlivé úkony, ktoré vykonal personál.

Plánuje sa tak zavedenie rovných úhrad nákladov, kde bude viac voľnej hotovosti pre vedcov, čo im poskytne viac slobody.

Geoghegan- Quinn pre EurActiv povedala, že ak bude voľná hotovosť väčšia ako náklady na výskumný projekt, vedecké spoločnosti si budú môcť rozdiel nechať a reinvestovať ho do iných projektov v oblasti výskumu a vývoja.

Harmonizácia účtovných metód

Nové pravidlá budú členské štáty tlačiť k väčšej harmonizácii účtovných metód pri financiách na výskum. Komisia pri projektoch povolí pre schémy EÚ rovnaké metódy ako pre národné projekty financovania s tým, že jedna účtovná metóda namiesto dvoch ušetria čas a znížia počet chýb.

Detailné návrhy si budú vyžadovať súhlas Európskeho parlamentu a Európskej rady. Eurokomisárka tiež povedala, že niektoré zmeny sa môžu zaviesť do praxe bez oneskorenia, ale iné budú musieť počkať až do predstavenia nového rámcového programu pre výskum v roku 2014.

Geoghegan- Quinn hovorí, že chce vidieť „radikálne zmeny“ v riadení projektov, vrátane posunu k plateniu vedcov za splnenie konkrétnych cieľov, či vyplatenie plnej sumy v závislosti od ich úspešnosti pri dosahovaní týchto cieľov.

„Hlavnou myšlienkou je toto. Rámcový program (FP) nie je program pre účtovníkov alebo byrokratov. Je to program pre vedcov a inovátorov,“ povedala komisárka.

Nové meno pre FP8

Írska eurokomisárka tiež zahájila komplexnú revíziu všetkých aspektov FP7, ktorú vedie skupina expertov. Vedený švédskym vedeckým odborníkom Rolfom Annenbergon, panel predstaví správu Komisii už túto jeseň.

Geoghegan- Quinn popísala vedu ako krátkodobý stimul na vytváranie pracovných miest a zároveň dlhodobou investíciou. Súčasný program financovania výskumu, známy ako FP7, pomohol zlepšiť efektívnosť solárnych buniek a spojil spoločnosti pri vyvíjaní inovatívnych spôsobov liečby rakoviny, povedala komisárka.

„Hovorím o výsledkoch, ktoré zlepšujú životy ľudí- a niekedy ich aj zachraňujú,“ hovorí Geoghegan- Quinn, ale priznáva, že verejnosť si často nie je vedomá tejto podpory vedy zo strany EÚ. V snahe vyriešiť tento problém preto komisárka oznámila, že mieni zmeniť nemotorný názov finančného nástroja- FP7 na niečo, čo ľuďom viac priblíži jeho úlohu.

„Potrebujeme nový názov, aby sme dostali tento odkaz o úspechu aj k ľuďom. Názov, ktorý zaujme, takže budeme vedieť lepšie odkomunikovať európsky výskum,“ dodala komisárka.