EÚ komunikuje v „zbastardenej“ angličtine

Foto: EP

Z európskych inštitúcií najviac dodržuje princíp multilingvizmu vo svojej internej komunikácii Európsky parlament. V práci Európskej komisie a Rady však jasne dominuje angličtina. Tvrdí to Ambroise Perrin z asociácie na ochranu francúzskeho jazyka („Defense de la Langue Francaise“, DLF) na konferencii, ktorú hostila bruselská škola prekladateľov a tlmočníkov (ISTI).

Európa musí podľa Christiana Tremblaya z European observatory of plurilingualism. (Plurilingualismus je termín, ktorý s označuje stav v spoločnosti, v ktorej väčšina hovorí viac ako jedným jazykom) pracovať s realitou 23 oficiálnych jazykov a ďalších „menších“ jazykov.

Musí ale zabezpečiť, že ľudia, ktorých materským jazykom je niektorý z viac ako dvoch desiatok oficiálnych jazykov, vedia spolu pracovať.

Výsledkom ale je, že skutočným pracovným jazykom Európskej komisie je „zbastardená forma angličtiny, ktorou hovorí väčšina zamestnancov Európskych inštitúcií“, hovorí Ludovit Laporte z generálneho riaditeľstva Komisie pre preklady (DG Translation).

Podľa neho Komisia dokonca zamestnáva tím „proofreaderov“, ktorých úlohou je upraviť slabú úroveň angličtiny niektorých originálnych textov tak, aby boli vhodné na preklady do iných jazykových verzií. Rovnaké to však bolo pred rozšírením z roku 2004 s nemčinou a francúzštinou, poznamenáva Ambroise Perrin.

Smeruje to k tomu, že Brusel si bude musieť zvoliť angličtinu ako nevyhnutný pracovný kompromis v multilingválnom prostredí, pripúšťa Laporte.

Až 80 % vnútornej komunikácie Európskej komisie je dnes písanej v angličtine, hovorí Catherine Vieilledent-Montfort z DG Translation. Len finálne texty sú prekladané do 23 oficiálnych jazykov, povedala. Pred rozšírením  z roku 2004, ktoré za noc zdvojnásobilo počet oficiálnych jazykov Európskej únie prebiehalo omnoho viac internej komunikácie vo francúzskom a nemeckom jazyku.

Keď však bolo potrebné nájsť spoločný jazyk pre pracovníkov z 25 a neskôr z 27 krajín, jasne prevládla angličtina, zhodli sa účastníci konferencie.