EÚ ocenila výskum šťastia

Európski vedci si 12. marca prevzali ocenenie "European Science Award". Všetci získali ceny v celkovej hodnote 1,8 mil. eur.

Nováčikom tohto ročníka bol socio-ekonomický výskum. Na stupeň víťazov vystúpili autori projektu EURECONAW pod vedením talianskeho výskumníka Luisa Corrada. Výskum sa zameral na vzťah medzi hospodárskym rastom, blahobytom a politikou na jednej strane a pocitom šťastia a zadosťučinenia na opačnej strane.

Výsledky výskumu by mali pomôcť politikom pochopiť, ako ich rozhodnutia vplývajú na pohodu a šťastie obyvateľstva.

Európska vedecká cena sa rozdeľuje do troch kategórií:

  • Descartova cena medzinárodného kooperačného výskumu. Je honorovaná čiastkou 1,48 mil. eur a zameriava sa na oceňovanie projektov, do ktorých sa zapojili viaceré tímy z rôznych krajín. Toho roku ju získal výskum v oblasti potravinovej bezpečnosti, nanobiotechnológií a polárneho výskumu.
  • Vedecká cena za komunikáciu. Je honorovaná sumou 195 tis. eur a oceňuje najefektívnejšie vedecké komunikačné kanály, ktoré dokážu vedu priblížiť laikom.
  • Cena Marie Curie. Je honorovaná čiastkou 250 tis. eur a zviditeľňuje výnimočné úspechy vedcov – jednotlivcov. V tomto roku vyzdvihla prínos piatich, ktorí čerpali prostriedky pre svoj výskum zo schémy mobility "Marie Curie".

Výskum šťastia a vplyvu hospodárstva naň bol ocenený cenou Marie Curie. Okrem tohto projektu sa medzi výhercov zaradil aj výskum rakoviny, šedej hmoty, informačných a komunikačných technológií a ľudského imunitného systému.

Európska vedecká cena "predstavuje to najlepšie, čo Európa ponúka", tvrdí Janez Potočnik, komisár zodpovedný za vedu a výskum. Je ocenením "dokonalosti, otvorenosti a kreativity".

S udeľovaním jednotlivých troch cien sa začalo postupne:

  • 2000 – Descartes
  • 2003 – Marie Curie
  • 2004 – Vedecká komunikácia

V tomto roku boli všetky tri po prvý raz odovzdané súčasne v rámci spoločného ceremoniálu European Science Award.